Ehituspuusepp - 4. tase

square_foot
kutseõpe, õppeaeg 2 aastat
 • koolipõhine õhtune õpe
  • praktika osakaal on kuni pool õppekava mahust
  • kontaktõpe toimub alates 05.09.2023 üle nädala T-N algusega kell 14.00
 • töökohapõhine õpe
  • vähemalt 2/3 õppest toimub praktikana ettevõttes, vajalik on erialase töökoha olemasolu või kokkulepe selle saamiseks
  • kontaktõppe algus jaanuaris 2024
TEK-ehituspuusepp1-2.JPG

Ehituspuusepp töötab:

 • ehitus- või kinnisvara korrashoiu ettevõttes või
 • puitkonstruktsioonide tööstusliku valmistamisega tegelevas ettevõttes.

Ehituspuusepa tööülesanded on:

 • puidust konstruktsioonielementide ja ehitusdetailide valmistamine ja monteerimine,
 • puitkonstruktsioonidest seinte, vahelagede ja katuste ehitamine ning soojustamine,
 • puitkonstruktsioonide taastamine ja ümberehitamine,
 • katusekatete paigaldamine,
 • uste, akende ja treppide ning teiste sise- ja väliselementide paigaldamine.

Peamised töövahendid on:

 • mehaanilised käsitööriistad: vasarad, saed, kirved, höövlid, peitlid,
 • elektrilised käsitööriistad: trellid, lihvimismasinad,
 • tööstuslikud seadmed.

Ehituspuusepp töötab nii siseruumides kui ka õues, erinevatel kõrgustel ja muutuvates ilmastikutingimustes. Töö nõuab füüsilist pingutust, töökeskkonnaga on seotud mehaaniliste vigastuste tekkimise risk, arvestada tuleb ka tolmu ja lenduvate keemiliste ühenditega. Töötamisel tuleb järgida tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid ning kasutada kaitseriietust ja -vahendeid.

 

Kandideerimiseks esita avaldus SAISis või koolis kohapeal.

Vastuvõtt 2023-2024. õppeaastaks on lõppenud.

 

person
Kaia Liikane
täienduskoolituse spetsialist
call5558 0285
meeting_room126

Õpingud

 • õppekava maht 120 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Ehituspuusepp, tase 4
 • sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust, rohkem infot leiad Eesti Töötukassa kodulehelt 

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.