Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Viimased uudised

 

Arhiiv

Lõpetas I lend lamekatusekatja erialal

2015. aasta alguses avas Tallinna Ehituskool tihedas koostöös Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liiduga (EKFML) lamekatusekatja eriala õppe. EKFMLi poolne toetus õppe läbiviimisel oli tugev ja algas juba õppekava koostamisest kuni õppejõudude leidmiseni. 

Lamekatusekatja õpe (60 EKAPit) toimus ühe aasta vältel sessioonõppe vormis. 12 lõpetajale väljastati eile Tallinna Ehituskooli neljanda taseme kutseõppe lõpetamise kohta lõputunnistused, mille alusel saavad lõpetajad kahe aasta vältel taotleda kutsetunnistuse. Tunnistuse kätteandmisel laususid pidulikud sõnad Tallinna Ehituskooli direktor Raivo Niidas, lamekatusekatja eriala rühmajuhendaja Ferdinand-Aivar Tõnisson ning EKFMLi esindajad Riho Reispass ja Enn Tammaru.

Lamekatusekatjate järgmine lend on alustamas 2016. kevadel töökohapõhise õppe vormis, mis tähendab, et õppekava läbimisel on suurem osakaal asetatud oskuste ja teadmiste omandamisele ettevõttes ehk siis kaks kolmandikku õppekava mahust, praktika, läbitakse töökohal. See on juba katuseettevõtetes töötavatele inimestele mugav viis eriala ja kutse omandamiseks töö kõrvalt. Rohkem infot leiad Tallinna Ehituskooli kodulehelt.

20151208 katusekatjad1.jpg

20151208 katusekatjad2.jpg

20151208 katusekatjad3.jpg

Postitatud 9.12.2015

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile