Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Viimased uudised

 

Arhiiv

Energiatõhusa ehitamise koolitus toimus TEK-is 4. ja 5. aprillil

Energiatõhusa ehitamise põhimõtete rakendamine hoonete ehitamisel: 4. ja 5. aprillil toimus koolitus Tallinna Ehituskoolis. Õppetöö viisid läbi erialaspetsialistid ülikoolist ja ehitusettevõtetest: Targo Kalamees, professor, Ehituskonstruktsioonide õppetool, TTÜ; Teet Tark, AS Hevac juhataja, Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Liit; Joosep Jakobson, AS Tartu Ehitus, projektijuht; Asko Kerdi, OÜ Penosil, müügijuht; Indrek Sniker, Saint-Gobain Ehitustooted AS, tehniline konsultant; Tõnu Peipmann, OÜ Printsiip, projekteerija.

Käsitleti teemasid: Soojuskadude ja õhulekete vältimise võimalused konstruktsioonides. Hoone niiskusturvalisuse tagamine. Energiatõhususe põhimõisted. Hoone kui tervik, tehnosüsteemide ja ehitise koostoimimine ja selle mõju energiatõhususele. Ehitusvead. Ehituskonstruktsioonide tihendamiseks kasutatavad kaasaegsed ehitusmaterjalid. Materjalide omadused, kasutusvõimalused ja paigaldustehnoloogiad. Moodulipõhised lahendused ja enamlevinud mõõdud ehituses.

Järgmine koolitus toimub 17.–18. mail. Huvilised on oodatud.

Koolituse toetajateks on EL ja ESF, HTM, EEEL, Build Up Skills.

IMG_2519 IMG_2598colc.jpg

IMG_2522c.JPG

IMG_2543c.JPG

IMG_2538c.JPG

(Rohkem pilte https://www.facebook.com/ehituskool/posts/1093458657372873)

Avaldatud 07.04.2016 LT

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile