Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Tasuta kursused

Kevad 2020 

Tasuta kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.

Tasuta kursused on suunatud eelkõige erialase tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanutele ning aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+.

Osaleda ei saa täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on:

1) sihtgruppi kuulumine;
2) motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda);
3) õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine (tutvu õppekavaga).

Motivatsiooni osas palume lühidalt kirjeldada oma motivatsiooni kursusel osalemiseks ning õpitu rakendamiseks tööalaste kompetentside arendamise seisukohast.

Palun arvestage, et taotluse esitamine ei taga automaatselt kursuse õppegruppi arvamist. 
Kursusele pääsenutega võetakse ühendust  e-posti või telefoni teel hiljemalt 10 kalendripäeva enne kursuse algust. Kursusele mittepääsemisest teavitatakse e-posti teel.

ESITA TAOTLUS SIIN

 

Kursuse nimetus ja kestvus kontakttundides Toimumise aeg Koolitaja

JÄTKUB PÄRAST ERIOLUKORRA LÕPPU

Maalritööde põhioskused, 80 t

Õppekava

Taotluste vastuvõtt on lõppenud.

25.02.-31.03.2020

E, T,  K
(algab teisipäeval) 
kell 16.30-20.30

Tatjana Zamkovaja

JÄÄB ÄRA

Maalri täienduskoolitus - dekoratiivviimistlus ja jäljendustehnikad, 60 t

Õppekava

Taotluste vastuvõtt on lõppenud. 

06.04.-07.05.2020

üle nädala
E, T, K, N
kell 17-21
Laura Leiten 
ja
Heli Allikas

JÄTKUB PÄRAST ERIOLUKORRA LÕPPU

Plaatimistööde põhioskused, 80 t

Õppekava

T
aotluste vastuvõtt on lõppenud.

02.03.-02.04.2020
E, T, K kell 17-21
Meeta Heinaste

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine, 40 t

Õppekava

12.10.-27.10.2020

E, T, K kell 17-21

Terje Jaksen 

Ruumiline modelleerimine ehitajatele AutoCad keskkonnas, 40 t

Õppekava

Taotluste vastuvõtt on lõppenud.

17.02.-16.03.2020

E ja K kell 17-21
(v.a. 24.02.)

Jevgeni Kareva

JÄTKUB PÄRAST ERIOLUKORRA LÕPPU

Puidupingioperaatori koolitus tööks universaalpinkidel,
80 t.

Õppekava

Taotluste vastuvõtt on lõppenud.

27.01.-26.03.2020Raivo Moks

Tisleritöö põhioskused (eelnevalt tuleb läbida puidupingioperaatori koolitus), 80 t


Õppekava

Taotluste vastuvõtt on lõppenud.

12.05.-12.06.2020
(v.a 25.-28.05.)

T, K, N, R kell 17-21

 

JÄTKUB PÄRAST ERIOLUKORRA LÕPPU

Ettevalmistus 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks,
80 t. Kutseeksameid korraldab Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit.

Õppekava

Taotluste vastuvõtt on lõppenud.

02.03.-06.04.2020

E, T, K kell 17-21

Nikolai Šmukerov

JÄÄB ÄRA

Elektrikilbi installatsioonitehnoloogia, 50 t

Õppekava

Taotluste vastuvõtt on lõppenud.

13.04.-30.04.2020


E, T, K kell 17-21
(viimasel nädalal
ka neljapäev)

Nikolai Šmukerov

 


Koolitajate kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus on kirjeldatud õppekavades.

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise tingimused.

Lisainfo:

Riina Parm

Täiendusõppe spetsialist

telefon: 651 7211 / 5558 0285

e-post: riina.parm@ehituskool.ee

 

Logo ESF.jpg

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile