Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Tasuta kursused

Kevad 2021 

Tasuta kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine läbi valdkonnaspetsiifiliste info- ja kommunikatsiooniatehnoloogiaalaste teadmiste arendamise. Sihtrühm ei ole piiratud osalejate haridusliku tausta vm tingimustega.

Osaleda ei saa täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Samuti ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on:
1) õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine (tutvu õppekavaga);
2) motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda).

Motivatsiooni osas palume lühidalt kirjeldada oma motivatsiooni kursusel osalemiseks ning õpitu rakendamiseks tööalaste kompetentside arendamise seisukohast.

Palun arvestage, et taotluse esitamine ei taga automaatselt kursuse õppegruppi arvamist. 
Kursusele pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel hiljemalt 10 kalendripäeva enne kursuse algust. Kursusele mittepääsemisest teavitatakse e-posti teel.

Märtsikuusse planeeritud kursuste ajad on täpsustamisel seoses Vabariigi Valitsuse otsusega kehtestada alates 22. veebruarist huviharidusele ja -tegevusele, noorsootööle ja täiendõppele täiendavad piirangud vähemalt kaheks nädalaks. Uued ajad selguvad märtsikuu teiseks nädalaks.

Kursuse nimetus Kestvus tundides Toimumise aeg Koolitaja 

Ruumiline modelleerimine ehitajatele AutoCAD keskkonnas
REGISTREERUMINE

Eeldus: arvuti kasutamisoskus tavakasutajana vastavalt AO1, AO2 ja AO7 nõuetele; tasapinnalise joonestamise kogemus AutoCADi  keskkonnas.

Õppekava

40 t Täpsustamisel!
01.03-24.03.2021

E, K, kell 17-21
Jevgeni Kareva

Valgusjuhtimine
REGISTREERUMINE

Eeldus: eelnev elektrialane töökogemus

Õppekava

50 t Täpsustamisel!
02.03-23.03.2021

T, K, E kell 10-14
Ingrid Knuut

Hoonesisesed automaatikatööd
REGISTREERUMINE

Eeldus: eelnev elektri- või automaatikaalane töökogemus.

Õppekava

80 t Täpsustamisel!
02.03-06.04.2021

T, K, E kell 17-21
Uno Sutermäe

Ruumiline modelleerimine puidutöötlejatele AutoCAD keskkonnas
REGISTREERUMINE

Eeldus: arvuti kasutamisoskus tavakasutajana vastavalt AO1, AO2 ja AO7 nõuetele; tasapinnalise joonestamise kogemus AutoCADi  keskkonnas.

Õppekava

40 t 12.04-05.05.2021
E, K kell 17-21
Jevgeni Kareva

Valgusjuhtimine
REGISTREERUMINE

Eeldus: eelnev elektrialane töökogemus.

Õppekava

50 t 10.05-31.05.2021
E, T, K kell 10-14
Ingrid Knuut

Hoonesisesed automaatikatööd
REGISTREERUMINE

Eeldus: eelnev elektri- või automaatikaalane töökogemus.

Õppekava

80 t 12.05-16.06.2021 Uno Sutermäe

Ruumiline modelleerimine ehitajatele AutoCAD keskkonnas

Eeldus: arvuti kasutamisoskus tavakasutajana vastavalt AO1, AO2 ja AO7 nõuetele; tasapinnalise joonestamise kogemus AutoCADi  keskkonnas.

Õppekava

40 t sügis 2021 Jevgeni Kareva

Ruumiline modelleerimine puidutöötlejatele AutoCAD keskkonnas

Eeldus: arvuti kasutamisoskus tavakasutajana vastavalt AO1, AO2 ja AO7 nõuetele; tasapinnalise joonestamise kogemus AutoCADi  keskkonnas.

Õppekava

40 t sügis 2021 Jevgeni Kareva

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise tingimused.

Lisainfo:

Helen Lepp
täiendusõppe spetsialist
telefon: 651 7211 / 5558 0285
e-post: koolitus@ehituskool.ee

 

Logo ESF.jpg

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile