Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Tasuta kursused

KEVAD 2022 

Tasuta kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine läbi valdkonnaspetsiifiliste info- ja kommunikatsiooniatehnoloogiaalaste teadmiste arendamise. Sihtrühm ei ole piiratud osalejate haridusliku tausta vm tingimustega.

Osaleda ei saa täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Samuti ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on:
1) õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine (tutvu õppekavaga);
2) motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda).

Motivatsiooni osas palume lühidalt kirjeldada oma motivatsiooni kursusel osalemiseks ning õpitu rakendamiseks tööalaste kompetentside arendamise seisukohast. Juhime tähelepanu, et motivatsiooni kirjeldus võib saada määravaks ühe või teise registreerunu eelistamisel õppekohale ning seetõttu on oluline oma motivatsioon piisavalt lahti kirjutada.

Palun arvestage, et taotluse esitamine ei taga automaatselt kursuse õppegruppi arvamist. Kursusele pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel hiljemalt 10 kalendripäeva enne kursuse algust. Kursusele mittepääsemisest teavitatakse e-posti teel.

Alates 25.10.2021 saame kursustel osalema lubada ainult isikuid,
kes omavad:

  • vaktsineerimispassi (immuniseerimise tõendit) Euroopa Liidus heaks kiidetud vaktsiiniga või
  • COVID-19 haiguse läbipõdemise tõendit (läbipõdemise tõend kehtib positiivsest testist 180 päeva).

Kursustel osalemine SARS-CoV-2 testi negatiivse tulemuse alusel ei ole kahjuks enam lubatud vastavalt VV 21.10.2021 korraldusele nr 362.Tallinna Ehituskoolis toimuvad tasuta kursused kevadperioodil 2022:

Hoonesisesed automaatikatööd

28.02-9.05.2022 / E, T, K (üle nädala) / kell 17-21 (I päev 16.30)
Kokku 16 koolituskorda: 28.02, 1.03, 2.03, 14.03, 15.03, 16.03, 28.03, 29.03, 30.03, 11.04, 12.04, 13.04, 25.04, 26.04, 27.04, 9.05

Eeldus:
eelnev elektri- või automaatikaalane töökogemus
Kursuse maht: 80 akadeemilist tundi
Koolitaja: Uno Sutermäe

Õppekava
Registreeri ennast siin

Ruumiline modelleerimine ehitajatele AutoCAD keskkonnas

7.03-30.03.2022 / E ja K / kell 17-21
Kokku 8 koolituskorda: 7.03, 9.03, 14.03, 16.03, 21.03, 23.03, 28.03, 30.03

Eeldus:
arvuti kasutamisoskus tavakasutajana vastavalt AO1, AO2 ja AO7 nõuetele; tasapinnalise joonestamise kogemus AutoCADi  keskkonnas
Kursuse maht: 40 akadeemilist tundi
Koolitaja: Jevgeni Kareva

Õppekava
Registreeri ennast siin

Puidupõhiste materjalide CNC töötlemiskeskuse operaatori baaskoolitus

8.03-11.04.2022 / T, N, R / kell 17-21 
Kokku 16 koolituskorda: 8.03, 10.03, 11.03, 15.03, 17.03, 18.03, 22.03, 24.03, 25.03, 29.03, 31.03, 1.04, 4.04, 7.04, 8.04, 11.04

Kursuse maht: 80 akadeemilist tundi
Koolitaja: Kalle Palts

Õppekava
Registreeri ennast siin

Ruumiline modelleerimine puidutöötlejatele AutoCAD keskkonnas

4.04-27.04.2022 / E ja K / kell 17-21
Kokku 8 koolituskorda: 4.04, 6.04, 11.04, 13.04, 18.04, 20.04, 25.04, 27.04
 
Eeldus:
arvuti kasutamisoskus tavakasutajana vastavalt AO1, AO2 ja AO7 nõuetele; tasapinnalise joonestamise kogemus AutoCADi  keskkonnas
Kursuse maht: 40 akadeemilist tundi
Koolitaja: Jevgeni Kareva

Õppekava
Registreeri ennast siin

Elektrikilbi installatsioonitehnoloogia

19.04-10.05.2022 / T, K, E / kell 17-21
Kokku 10 koolituskorda: 19.04, 20.04, 25.04, 26.04, 27.04, 2.05, 3.05, 4.05, 9.05, 10.05

Eeldus:
eelnev elektrialane töökogemus
Kursuse maht: 50 akadeemilist tundi
Koolitaja: Ingrid Knuut

Õppekava
Registreeri ennast siin

Tänapäevaste kaugtöövahendite kasutamine

2.05-23.05.2022 / E ja K / kell 17-21
Kokku 6 koolituskorda: 2.05, 4.05, 9.05, 11.05, 18.05, 23.05

Eeldus:
arvuti kasutamisoskus tavakasutajana
Kursuse maht: 30 akadeemilist tundi
Koolitaja: Jevgeni Kareva

Õppekava
Registreeri ennast siin

Ettevalmistus 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks

10.05-14.06.2022 / T, K, E / kell 17-21
Kokku 16 koolituskorda: 10.05, 11.05, 16.05, 17.05, 18.05, 23.05, 24.05, 25.05, 30.05, 31.05, 1.06, 6.06, 7.06, 8.06, 13.04, 14.04

Eeldus:
eelnev elektrialane töökogemus
Kursuse maht: 80 akadeemilist tundi
Koolitaja: Uno Sutermäe

Kursus ei lõppe kutseeksamiga, kutseeksameid viib läbi eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit.

Õppekava
Registreeri ennast siin

Valgustusjuhtimine

24.05-14.06.2022 / T, K, E / kell 17-21
Kokku 10 koolituskorda: 24.05, 25.05, 30.05, 31.05, 1.06, 6.06, 7.06, 8.06, 13.06, 14.06

Eeldus:
eelnev elektrialane töökogemus
Kursuse maht: 50 akadeemilist tundi
Koolitaja: Ingrid Knuut

Õppekava
Registreeri ennast siin

Koolitajate kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus on kirjeldatud õppekavades.

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise tingimused.

Täiendav informatsioon:

Helen Lepp
täiendusõppe spetsialist
telefon: 651 7211 / 5558 0285
e-post: koolitus@ehituskool.ee / helen.lepp@ehituskool.ee

Logo_ESF.jpg
Kõik meie kursused toimuvad eesti keeles. Venekeelseid kursusi pole meil kahjuks võimalik pakkuda.

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile