Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Tasuta kursused

KEVAD 2021 

Tasuta kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine läbi valdkonnaspetsiifiliste info- ja kommunikatsiooniatehnoloogiaalaste teadmiste arendamise. Sihtrühm ei ole piiratud osalejate haridusliku tausta vm tingimustega.

Osaleda ei saa täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Samuti ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on:
1) õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine (tutvu õppekavaga);
2) motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda).

Motivatsiooni osas palume lühidalt kirjeldada oma motivatsiooni kursusel osalemiseks ning õpitu rakendamiseks tööalaste kompetentside arendamise seisukohast. Juhime tähelepanu, et motivatsiooni kirjeldus võib saada määravaks ühe või teise registreerunu eelistamisel õppekohale ning seetõttu on oluline oma motivatsioon piisavalt lahti kirjutada.

Palun arvestage, et taotluse esitamine ei taga automaatselt kursuse õppegruppi arvamist. 
Kursusele pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel hiljemalt 10 kalendripäeva enne kursuse algust. Kursusele mittepääsemisest teavitatakse e-posti teel.

 

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse otsusest keelata kuni 03.05.2021 siseruumides täiendkoolituste ja täiendõppe läbiviimine, on Tallinna Ehituskooli kevadesse planeeritud kursuste läbiviimine olnud peatatud. 

Alates 03.05.2021 on täiendkoolitus- ja õpet lubatud viia läbi järgides 2 + 2 reeglit, maskikandmise nõuet ning ruumitäituvus ei tohi olla üle 25%, kuid keelatud on endiselt rühmaviisiline tegevus. Koolituste puhul tähendab see, et teha võib ühe koolitaja ja ühe koolitatavaga koolitusi. Hetkel ootame, et piiranguid täiendkoolitusele ja täiendõppele leevendataks siseruumides ning lubatud oleks rühmaviisiline tegevus. Kõigi juba registreerunutega võtame ühendust e-posti teel kui piiranguid leevendatakse ja saame pakkuda kursustele uusi aegu. 

Vabandame omalt poolt tekkinud olukorra pärast ja loodame teie mõistvale suhtumisele.

 

Tallinna Ehituskoolis toimuvad tasuta kursused aastal 2021:

Ruumiline modelleerimine ehitajatele AutoCAD keskkonnas

01.03-24.03.2021 / E ja K kell 17-21 / Uus aeg täpsustamisel!
Eeldus: arvuti kasutamisoskus tavakasutajana vastavalt AO1, AO2 ja AO7 nõuetele; tasapinnalise joonestamise kogemus AutoCADi  keskkonnas
Kursuse maht: 40 akadeemilist tundi
Koolitaja: Jevgeni Kareva

Õppekava

Ruumiline modelleerimine puidutöötlejatele AutoCAD keskkonnas

12.04-05.05.2021 / E ja K kell 17-21 / Uus aeg täpsustamisel!
Eeldus: arvuti kasutamisoskus tavakasutajana vastavalt AO1, AO2 ja AO7 nõuetele; tasapinnalise joonestamise kogemus AutoCADi  keskkonnas
Kursuse maht: 40 akadeemilist tundi
Koolitaja: Jevgeni Kareva

Õppekava

Valgusjuhtimine

10.05-31.05.2021 / E, T, K kell 10-14 / Uus aeg täpsustamisel!
Eeldus: eelnev elektrialane töökogemus
Kursuse maht: 50 akadeemilist tundi
Koolitaja: Ingrid Knuut

Õppekava
Registreeri ennast siin

Hoonesisesed automaatikatööd

12.05-16.06.2021 / K, E, T kell 17-21 / Uus aeg täpsustamisel!
Eeldus: eelnev elektri- või automaatikaalane töökogemus
Kursuse maht: 80 akadeemilist tundi
Koolitaja: Uno Sutermäe

Õppekava
Registreeri ennast siin

Valgusjuhtimine

sügis 2021
Eeldus: eelnev elektrialane töökogemus
Kursuse maht: 50 akadeemilist tundi
Koolitaja: Ingrid Knuut

Õppekava

 

Hoonesisesed automaatikatööd

sügis 2021
Eeldus: eelnev elektri- või automaatikaalane töökogemus
Kursuse maht: 80 akadeemilist tundi
Koolitaja: Uno Sutermäe

Õppekava

Ruumiline modelleerimine ehitajatele AutoCAD keskkonnas

sügis 2021
Eeldus: arvuti kasutamisoskus tavakasutajana vastavalt AO1, AO2 ja AO7 nõuetele; tasapinnalise joonestamise kogemus AutoCADi  keskkonnas
Kursuse maht: 40 akadeemilist tundi
Koolitaja: Jevgeni Kareva

Õppekava

Ruumiline modelleerimine puidutöötlejatele AutoCAD keskkonnas

sügis 2021
Eeldus: arvuti kasutamisoskus tavakasutajana vastavalt AO1, AO2 ja AO7 nõuetele; tasapinnalise joonestamise kogemus AutoCADi  keskkonnas
Kursuse maht: 40 akadeemilist tundi
Koolitaja: Jevgeni Kareva

Õppekava

Koolitajate kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus on kirjeldatud õppekavades.

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise tingimused.

Täiendav informatsioon:

Helen Lepp
täiendusõppe spetsialist
telefon: 651 7211 / 5558 0285
e-post: koolitus@ehituskool.ee / helen.lepp@ehituskool.ee

Logo_ESF.jpg

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile