Ettevalmistus 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks

Koolitus on mõeldud kutseeksamiks valmistujatele, kes soovivad asuda taotlema 4. taseme sisetööde elektriku kutset. Eeldused kutseeksamile pääsemiseks (elektrialane haridus ja töökogemus) peavad olema täidetud eelnevalt. Täpsema ülevaate koolituse sisust leiab õppekavast.

calendar_month
05.09.2024 - 25.10.2024
euro
Tasuta
file_open
Õppekava

Koolitaja: Taavi Kitsing
Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi

Ettevalmistus 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks
  • Tegemist on praktilise koolitusega, mis eeldab koolis kohapeal käimist. 
  • Kursus toimub neljapäeviti ja reedeti õhtusel ajal kell 17-21. 
  • Kokku on 16 koolituskorda: 05.09., 06.09., 12.09., 13.09., 19.09., 20.09., 26.09., 27.09., 03.10., 04.10., 10.10., 11.10., 17.10., 18.10., 24.10.  ja 25.10.2024.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine (tutvu õppekavaga):

  • eesti keele valdamine tasemel, mis võimaldab kursuse sisu omandada;
  • eelnev erialane töökogemus.

Palun arvestage, et taotluse esitamine ei taga automaatselt õppegruppi arvamist. Koolitusele pääsenutega võetakse ühendust e-maili või telefoni teel hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse algust. Koolitusele mittepääsemisest teavitatakse e-maili teel.

person
Kaia Liikane
täienduskoolituse spetsialist
call5558 0285
meeting_room126

 

Tasuta koolitused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium. Finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi toetava tegevuse „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine", mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. 
 

Tasuta koolituste eelistatud sihtrühm on erialase hariduseta, keskhariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud õppijad. Vabade kohtade olemasolul saavad osaleda ka teised täiskasvanud. 
 

Osaleda ei saa tasemeõppes õppijad.
 

Koolituskaart

Tallinna Ehituskool on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.
Rohkem infot koolituskaardi kohta leiad Töötukassa kodulehelt.