Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

TISLER

 • õpid koolipõhises päevases õppes
 • praktika osakaal on kuni pool õppekava mahust
 • kontaktõpe toimub E-R algusega kell 8.25
   

Õpingud

 • õppeaeg 3 aastat
 • õppekava maht 180 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Tisler, tase 4 ja kutsekeskhariduse
   

Loe lisaks

Õppekava

Põhiõpingute rakenduskavad

Valikõpingute rakenduskavad

Üldõpingute rakenduskavad

 

 

Tisler

4. tase - kutsekeskharidusõpe


Tisler on oskustööline, kes:

 • oskab erinevate käsitööriistade ja seadmetega materjale saagida, hööveldada, puurida, lihvida, liimida, pealistada, viimistleda,
 • valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit (näiteks kappe, riiuleid, laudu) ja teisi puittooteid (näiteks uksi, aknaid, treppe, sporditarbeid, mänguasju),
 • töötab enamasti mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes.

Tisleri põhilisteks töövahenditeks on:

 • puidutöötlemispingid,
 • elektrilised, pneumaatilised ning muud käsitööriistad,
 • liimimise, pealistamise ja viimistlemise seadmed.

Tisleri töö on käeline, seega on oluline liigutuste ratsionaalsus, kiirus ja täpsus. Tisleril peab olema ruumilist kujutlusvõimet ja koormustaluvust. Töökeskkond on mürarohke, esineb puidutolmu ja keemilisi ained, mis võivad põhjustada allergiat. Töötamisel on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja –vahendeid.

 

 

Tagasi erialade ja vastuvõtu lehele

Edasi SAISi kandideerimisavaldust esitama

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile