Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

RESTAURAATOR-VIIMISTLEJA

 • õpid koolipõhises õhtuses õppes
 • praktika osakaal on kuni pool õppekava mahust
 • kontaktõpe toimub alates 05.09.2022 üle nädala E-K algusega kell 14.00
   

Õpingud

 • õppeaeg 1 aasta
 • õppekava maht 60 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 5. taseme kutseõppe jätkuõpe
 • edukate õpingutega saad lõputunnistuse 5. taseme kutseõpe läbimise kohta
   

Loe lisaks

Õppekava

Rakenduskavad

Restauraator-viimistleja - 5. tase

kutseõpe


Restauraator-viimistleja:

 • oskab hinnata restaureerimist vajavate objektide seisundit,
 • väärtustab ja säilitab kultuuripärandit, rakendades traditsioonilisi töövõtteid,
 • osaleb taastamisprotsessis järgides restaureerimise ja muinsuskaitse põhimõtteid,
 • kogub ja analüüsib erialast informatsiooni.

Restauraator-viimistleja põhilisteks töövahenditeks on:

 • traditsioonilised käsitööriistad ja elektritööriistad.

Eriala omandamisel tulevad kasuks hea füüsiline vastupidavus, kannatlikkus, tähelepanelikkus, süvenemisvõime, kohuse- ja missioonitunne. Õppeprotsessis on oluline osa praktilisel tööl, mille käigus õpitakse õigete töövõtete ja materjalide kasutamist. Õppekava läbimine annab teadmised ja oskused töötamiseks ehituse ja restaureerimisega tegelevas ettevõttes või eraettevõtjana.

 

 

Tagasi erialade ja vastuvõtu lehele

Edasi SAISi kandideerimisavaldust esitama

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile