Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

 

KIVI- JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS

 • õpid koolipõhises päevases õppes
 • praktika osakaal on kuni pool õppekava mahust
 • kontaktõpe toimub E-R algusega kell 8.25
   

Õpingud

 • õppeaeg 3 aastat
 • õppekava maht 180 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutsed Müürsepp, tase 4 ja Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4 ning kutsekeskhariduse
   

Loe lisaks

Õppekava

Põhiõpingute rakenduskavad

Valikõpingute rakenduskavad

Üldõpingute rakenduskavad

 

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus

4. tase - kutsekeskharidusõpe


Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse erialal õpid betoonkonstruktsioonide ehitajaks ja müürsepaks, kes töötavad:

 • ehitusettevõttes,
 • kinnisvara korrashoiu ettevõttes või
 • betoonelemente valmistavas tehases.

Betoonkonstruktsioonide ehitaja ehitab ja valmistab betoon- ja raudbetoonkonstruktsioone.

Müürsepa peamised tööülesanded on kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumine, erinevatest materjalidest müüritiste ladumine, taastamine ja ümberehitamine.

Peamisteks töövahenditeks on:

 • betoonimikserid, -pumbad, -laoturid, -tihendajad, sarruse painutuspink,
 • elektrilised ja mehaanilised tööriistad ja masinad: vasarad, saed, lihvijad, lõikurid, kirved, höövlid, peitlid, kellud, müürihaamrid, segistid,
 • mõõteriistad: mõõdulindid, loodid, nivelliirid.

Betoonkonstruktsioonide ehitajad ja müürsepad töötavad valdavalt välitingimustes erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes. Töö nõuab füüsilist pingutust, sageli tuleb tõsta raskeid ehitusdetaile ja -materjale, töötada sundasendis, ronida tellingutel, redelitel ning konstruktsioonidel.

Töötamisel tuleb arvestada tolmu, õhus lenduvate keemilisete ühendite, müra, temperatuurikõikumiste ja tuuletõmbusega. Töötajad peavad järgima tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid, kohustuslik on kasutada kaitseriietust ja -vahendeid.

 

 

Tagasi erialade ja vastuvõtu lehele

Edasi SAISi kandideerimisavaldust esitama

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile