Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

VÕTA

VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuste arvestamine)

 

VÕTA –t saab kasutada

·         poolejäänud õpingute jätkamisel

·         õppekava vahetamisel

·         kutse andmisel

 

VÕTA võimaldab arvestada

·         varem õppeasutustes sooritatud õpinguid

·         täiendkoolituses või iseseisvalt õpitut

·         töö- ja muudest kogemustest saadud teadmisi ja oskusi

 

VÕTA taotlemine

·        enne taotlemist tuleb kindlasti tutvuda õppekavaga millel õpid või asud õppima. Igal moodulil on õpiväljundid, mis õppe lõppedes saavutatakse. Kui oled nendega tutvunud ja tead, et Sinu varasemad teadmised ja oskused lubavad Sul antud väljundeid täita, siis saad esitada VÕTA taotluse https://tahvel.edu.ee/

·        varasemate õpingute arvestamiseks on vaja kindlasti sellekohast dokumenti (õpitulemuste tõend eelmisest koolist, lõputunnistus vm). Tõendit on vaja ka täiendkoolitusest omandatud teadmiste ja oskuste ülekandmiseks.

·        töökogemuse arvestamiseks on vajalik eneseanalüüs, mille käigus pead kirjeldama ja suutma tõestada, mida ja kuidas töötamise käigus õppisid. Lisa taotlusele kõik olemasolevad dokumendid, mis tõestavad töötamist (tööleping, läbitud täiendkoolitused jm).

 

VÕTA kord ÕPPEKORRALDUSEESKIRI_28.08.20.pdf

VÕTA taotluse sisestamiseks tuleb teha järgmist:

 

Liikuda menüüpunktile „Dokumendid“ → „VÕTA“ ning vajutada nupule „Lisa uus“.

Avaneb VÕTA taotluse sisestamise vorm.

Täita ülekantava mooduli andmed, valida asendatav moodul ning vajutada nupule „Lisa“.

Lisatud ülekantavad moodulid kuvatakse vormil nimekirjana (Joonis 41), mille andmeid saab uuesti muuta, kui vajutada lisatud mooduli järel linki „Muuda“.

Ülekantava mooduli andmete muutmiseks vajutada lisatud mooduli järel linki „Muuda“.

Muuta soovitud andmed ülekantaval moodulil ning muudatuste salvestamiseks vajutada nupule „Muuda“. Ülekantava mooduli kustutamiseks vajutada nupule „Eemalda“.

Nupule „Lisa uus rida“ saab kasutaja lisada rohkem kui ühe ülekantava mooduli.

Vormiosas „Asendatavad moodulid/teemad“ tuleb valida moodulit/teemat, mida soovitakse asendada. Valikus kuvatakse kõik õppija rakenduskava moodulid ja teemad, kus positiivne tulemus puudub. Mooduli nimetused kuvatakse paksu kirjaga. Teemad kuvatakse sellega seotud mooduli nime järel.

LISAINFORMATSIOON:

Jana Mäekivi

Õppesekretär

telefon: 6519044 / 55580281

e-mail: kool@ehituskool.ee

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile