Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Toetused

Õppetoetused

 

Tallinna Ehituskooli õpilasel on võimalik taotleda järgmisi toetusi:

 

PÕHITOETUS

Põhitoetus summas 60 eurot ühe õppekuu kohta on õpilasele antav rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.

Põhitoetust saavad taotleda kõik riikliku koolitustellimuse alusel õppivad õpilased.

LOE: Õppetoetuste kord 2019

 

ERITOETUS

Eritoetust saavad taotleda kõik riikliku koolitustellimuse alusel õppivad õpilased, kellel ilmnevad õpingute jätkamist takistavad asjaolud (näiteks raske majanduslik olukord). Toetuste määramise komisjonil on õigus nõuda kirjalikke dokumente õpilase taotluses toodud õpingute jätkamist takistavate asjaolude kohta.

LOE: Eritoetuse fondi kasutamise kord (kinnitatud 04.02.2019)

 

Koolilõunatoetus

Koolilõuna toetust saavad statsionaarses õppes esmaõppe õppekavadel õppivad keskhariduseta (vanusest olenemata) õpilased.

LOE: Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Tallinna Ehituskoolis (kinnitatud 10. jaanuar 2019)

 

Sõidusoodustus

Sõidukulude hüvitamist saavad taotleda statsionaarses õppevormis õppivad õpilased, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ( edaspidi elukoht) ei ole kooliga samas asulas.

LOE: Sõidukulu hüvitamise kord (kinnitatud 4. september 2015)

 

LISAINFORMATSIOON:

Sirle Anijärv ja Jana Mäekivi

Õppesekretärid

telefon: 6519044 / 55580281

e-mail: kool@ehituskool.ee

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile