Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Huvitegevus

Tallinna Ehituskooli huvitegevus toetab õppetöös ja kasvatuses seatud üldeesmärke ning juhindub kooli arengukavast.


Koolis leiavad aset:

  • õpilasesinduse moodustamine ja töölerakendamine;
  • osalemine erinevatel karjääripäevadel ja haridusmessidel;
  • spordipäevad, kooli võistkonna ettevalmistamine ja osalemine kutsekoolide meistrivõistlustel (lisainfo F.-A.Tõnisson)
  • teemapäevad ja -nädalad (nt võõrkeelte, reaalainete, tervise, ajaloo, emakeele, keskkonna);
  • kutsevõistlused KelluSkills;
  • kooli traditsioonilised üritused.

 

Vaata ka akadeemislist kalendrit.


 Jah.
 Ei.
 Hommikul enne tundide algust.
 Vahetundi.
 Vahetult peale tunde.
 Õhtuti.
 

Captcha Code

Click the image to see another captcha.
 

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile