Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Tasuta kursused

Info 2018. aasta kevadel toimuvate kursuste kohta hiljemalt jaanuaris.

 

Tasuta kursused 2017 sügisel

Uued tasuta kursused:
1) Puidu ja puidupõhiste materjalide CNC töötlemiskeskuse operaatori baaskoolitus;
2) Dekoratiivviimistlus;
3) Puitmööbli restaureerimise põhioskused

Tasuta kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.

Tasuta kursused on suunatud eelkõige erialase tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanutele ning aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+.

Osaleda ei saa täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on:

  1. sihtgruppi kuulumine
  2. motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda)
  3. õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine (tutvu õppekavaga)

Motivatsiooni osas palume lühidalt kirjeldada oma motivatsiooni kursusel osalemiseks ning õpitu rakendamiseks tööalaste kompetentside arendamise seisukohast.

Palun arvestage, et taotluse esitamine ei taga automaatselt kursuse õppegruppi arvamist. Kursusele pääsenutega võetakse hiljemalt 10 kalendripäeva enne kursuse algust telefoni teel ühendust.

 

 

Kursuse nimetus Kestvus õppetundides Õppegruppi suurus Toimumise aeg Koolitaja

Plaatimistöö põhioskused

Taotluste vastuvõtt on lõppenud

80 h 14

I kursus 23.10.-20.11.2017

II kursus 21.11.-19.12.2017

E, T, K 16.30-21

Meeta Heinaste

Maalritöö põhioskused

Taotluste vastuvõtt on lõppenud

80 h 14

I kursus 04.09.-09.10.2017
E, T, K 16.30-20.30

II kursus
30.10.-04.12.2017
E, T, K 17-21

I kursus:
Tatjana Zamkovaja 

II kursus: Mirjam Jürlau

Rullmaterjalide paigaldamine seinale

Taotluste vastuvõtt on lõppenud

20 h 14 27.11.-30.11.2017
E, T, K, N 17-21
Terje Jaksen

Dekoratiivviimistlus

Taotluste vastuvõtt on lõppenud

60 h 14 06.11.-09.11.2017
20.11.-23.11.2017
04.12.-07.12.2017

E, T, K, N 17-21
Heli Allikas

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine

Taotluste vastuvõtt on lõppenud

40 h 14

04.12.-19.12.2017

E, T, K 17-21

Terje Jaksen

Ettevalmistus 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks

(eelduseks on vähemalt  kaheaastane erialane töökogemus elektrivaldkonnas viimase 4 aasta jooksul. Kutseeksameid korraldab Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit.

Taotluste vastuvõtt on lõppenud

80 h 14

I kursus 25.09.-30.10.2017

II kursus 06.11.-11.12.2017

E, T, K 17-21

Ingrid Knuut ja Uno Sutermäe

 

Puitmööbli restaureerimise põhioskused

Taotluste vastuvõtt on lõppenud

 

80 h 14

09.10.-06.12.2017

E, T, K kell 17-21
üle nädala, lisaks neljapäev 23.11.

 

Margus Sildre ja Sven Aunaste

Puidutöötlemise universaalpingi operaatori koolitus

Taotluste vastuvõtt on lõppenud

80 h 14 18.09.-18.10.2017

E, T, K, N 17-21
Raivo Moks

Tisleritöö põhioskused

Taotluste vastuvõtt on lõppenud

80 h 14

30.10.-04.12.2017 

E, K, N 17-21

Ando Roos

Puidu ja puidupõhiste materjalide CNC töötlemiskeskuse operaatori baaskoolitus

Taotluste vastuvõtt on lõppenud

 

 

60 h 14

I kursus 09.10.-12.10.2017
23.10.-26.10.2017
06.11.-09.11.2017

II kursus
20.11.-23.11.2017
04.12.-08.12.2017
18.12.-20.12.2017

E, T, K, N 17-21

Olav Oja


Koolitajate kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus on kirjeldatud õppekavades.

Kursused toimuvad üldjuhul kolmel päeval nädalas - esmaspäeviti, teisipäeviti ja kolmapäeviti
kell 17-21.

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise tingimused.


Õppekavad

Maalritöö põhioskused

Rullmaterjalide paigaldamine seinale

Dekoratiivviimistlus

Plaatimistöö põhioskused

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine

Puitmööbli restaureerimise põhioskused

Puidutöötlemise universaalpingi operaatori koolitus

Tisleritöö põhioskused

Puidu ja puidupõhiste materjalide CNC töötlemiskeskuse operaatori baaskoolitus

Ettevalmistus 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks

Lisainfo:

Riina Parm

Täiendusõppe spetsialist

telefon: 651 7211 / 5558 0285

e-post: riina.parm@ehituskool.ee

 

Logo ESF.jpg

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile