Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Tasuta kursused

Sügis 2019

2019. a sügisel toimuvate kursuste täpsed ajad selguvad septembri alguses. 

Tasuta kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.

Tasuta kursused on suunatud eelkõige erialase tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanutele ning aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+.

Osaleda ei saa täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on:

1) sihtgruppi kuulumine;
2) motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda);
3) õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine (tutvu õppekavaga).

Motivatsiooni osas palume lühidalt kirjeldada oma motivatsiooni kursusel osalemiseks ning õpitu rakendamiseks tööalaste kompetentside arendamise seisukohast.

Palun arvestage, et taotluse esitamine ei taga automaatselt kursuse õppegruppi arvamist. 
Kursusele pääsenutega võetakse ühendust  e-posti või telefoni teel hiljemalt 10 kalendripäeva enne kursuse algust. Kursusele mittepääsemisest teavitatakse e-posti teel.

ESITA TAOTLUS SIIN!

 

Kursuse nimetus ja kestvus kontakttundides Toimumise aeg Koolitaja

Plaatimistööde põhioskused, 80 t

Õppekava 

14.10.-20.11.2019
E, T, K kell 17-21
(v.a 04.-06.11)

Meeta Heinaste

Maalritööde põhioskused, 80 t

Õppekava

Täpsustamisel
E, T, K kell 17-21

Mirjam Jürlau

Rullmaterjalide paigaldamine seinale, 20 t

Õppekava

Täpsustamisel
E, T, K kell 17-21
Terje Jaksen

Maalri täienduskoolitus - dekoratiivviimistlus ja jäljendustehnikad, 60 t

Õppekava

Täpsustamisel
E, T, K kell 17-21
Terje Jaksen ja Heli Allikas

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine, 40 t

Õppekava

09.09.-12.09.2019
30.09.-03.10.2019
E-N kell 17-21
Mikk Mänd

Pehme mööbli valmistaja algkursus, 80 t

Õppekava

Täspsustamisel
E, T, K kell 17-21
üle nädala

Irina Sergejeva 

Puitmööbli restaureerimise põhioskused, 80 t

Õppekava

Täspsustamisel
E, T, K kell 17-21

Margus Sildre, 
Sven Aunaste

Puidupingioperaatori koolitus tööks universaalpinkidel,
80 t

Õppekava

Täpsustamisel Raivo Moks

Tisleritöö põhioskused (eelnevalt tuleb läbida puidupingioperaatori koolitus), 80 t

Õppekava

Täpsustamisel

Mati Eskel

Ettevalmistus 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks,
80 t. Kutseeksameid korraldab Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit.

Õppekava

Täpsustamisel

Uno Sutermäe

Elektrikilbi installatsioonitehnoloogia, 50 t

Õppekava

Täpsustamisel

Taavi Kitsing

Hoone valgustussüsteemide juhtimine, 50 t

Õppekava

Täpsustamisel

Taavi Kitsing

Väravaautomaatika

Õppekava

Täpsustamisel

Ingrid Knuut

Ruumiline modelleerimine puidutöötlejatele AutoCad keskkonnas,
40 t

Õppekava

07.10.-30.10.2019
E ja K kell 17-21

Jevgeni Kareva

Ruumiline modelleerimine ehitajatele AutoCad keskkonnas, 40 t

Õppekava

11.11.-04.12.2019
E ja K kell 17-21

Jevgeni Kareva

Töösuhtluse, meeskonnatöö ja ajajuhtimise alused, 40 t

Õppekava

22.10.-22.11.2019
T ja R kell 17-20

Lya Männiste


Koolitajate kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus on kirjeldatud õppekavades.

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise tingimused.

Lisainfo:

Riina Parm

Täiendusõppe spetsialist

telefon: 651 7211 / 5558 0285

e-post: riina.parm@ehituskool.ee

 

Logo ESF.jpg

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile