Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Tasuta kursused

Kevadel 2020 toimuvate kursuste info kodulehel alates jaanuarist.

Sügis 2019

Tasuta kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.

Tasuta kursused on suunatud eelkõige erialase tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanutele ning aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+.

Osaleda ei saa täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on:

1) sihtgruppi kuulumine;
2) motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda);
3) õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine (tutvu õppekavaga).

Motivatsiooni osas palume lühidalt kirjeldada oma motivatsiooni kursusel osalemiseks ning õpitu rakendamiseks tööalaste kompetentside arendamise seisukohast.

Palun arvestage, et taotluse esitamine ei taga automaatselt kursuse õppegruppi arvamist. 
Kursusele pääsenutega võetakse ühendust  e-posti või telefoni teel hiljemalt 10 kalendripäeva enne kursuse algust. Kursusele mittepääsemisest teavitatakse e-posti teel.

 

Kursuse nimetus ja kestvus kontakttundides Toimumise aeg Koolitaja

Plaatimistööde põhioskused, 80 t
Taotluste vastuvõtt on lõppenud.
Õppekava 

14.10.-20.11.2019
E, T, K kell 17-21
(v.a 04.-06.11)

Meeta Heinaste

Maalritööde põhioskused, 80 t
Taotluste vastuvõtt on lõppenud.
Õppekava

I kursus 30.09.-04.11.2019

II kursus
11.11.-16.12.2019
E, T, K kell 17-21

I kursus
Mirjam Jürlau

II kursus
Mirjam Jürlau, Terje Jaksen, Laura Leiten

Rullmaterjalide paigaldamine seinale, 20 t
Taotluste vastuvõtt on lõppenud.
Õppekava

 

I kursus
14.10.-17.10.2019

II kursus
02.12.-05.12.2019

E, T, K, N kell 17-21

Terje Jaksen

Maalri täienduskoolitus - dekoratiivviimistlus ja jäljendustehnikad, 60 t
Taotluste vastuvõtt on lõppenud.
Õppekava

 

07.10.-07.11.2019
E, T, K, N kell 17-21
üle nädala
Laura Leiten ja Heli Allikas

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine, 40 t
Taotluste vastuvõtt on lõppenud.
Õppekava

09.09.-12.09.2019
30.09.-03.10.2019
E-N kell 17-21
Mikk Mänd

Pehme mööbli valmistaja algkursus, 80 t
Taotluste vastuvõtt on lõppenud.
Õppekava

07.10.-05.12.2019
E, T, K kell 17-21
üle nädala

Irina Sergejeva 

Puitmööbli restaureerimise põhioskused, 80 t
Taotluste vastuvõtt on lõppenud.
Õppekava

30.09.-04.11.2019
E, T, K kell 17-21

Margus Sildre, 
Sven Aunaste

Puidupingioperaatori koolitus tööks universaalpinkidel,
80 t.
Taotluste vastuvõtt on lõppenud.
Õppekava

23.09.-04.11.2019
E, T, K kell 17-21
Raivo Moks

Tisleritöö põhioskused (eelnevalt tuleb läbida puidupingioperaatori koolitus), 80 t
Taotluste vastuvõtt on lõppenud.
Õppekava

05.11.-10.12.2019
E, T, K kell 17-21

Mati Eskel

Ettevalmistus 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks,
80 t. Kutseeksameid korraldab Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit.
Taotluste vastuvõtt on lõppenud.
Õppekava

16.09.-21.10.2019
E, T, K kell 17-21

Uno Sutermäe

Elektrikilbi installatsioonitehnoloogia, 50 t
Taotluste vastuvõtt on lõppenud.
Õppekava

25.11.-16.12.2019
E, T, K kell 17-21

Andrus Pihel

Hoone valgustussüsteemide juhtimine, 50 t
Taotluste vastuvõtt on lõppenud.
Õppekava

28.10.-18.11.2019
E, T, K kell 17-21

Andrus Pihel

Väravaautomaatika, 40 t
Taotluste vastuvõtt on lõppenud.
Õppekava

07.11.-28.11.2019
N kell 8.30-17

Ingrid Knuut

Ruumiline modelleerimine puidutöötlejatele AutoCad keskkonnas,
40 t
Taotluste vastuvõtt on lõppenud.
Õppekava

07.10.-30.10.2019
E ja K kell 17-21

Jevgeni Kareva

Ruumiline modelleerimine ehitajatele AutoCad keskkonnas, 40 t
Taotluste vastuvõtt on lõppenud.
Õppekava

11.11.-04.12.2019
E ja K kell 17-21

Jevgeni Kareva

Töösuhtluse, meeskonnatöö ja ajajuhtimise alused, 40 t
Taotluste vastuvõtt on lõppenud.
Õppekava

22.10.-22.11.2019
T ja R kell 17-20

Lya Männiste


Koolitajate kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus on kirjeldatud õppekavades.

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise tingimused.

Lisainfo:

Riina Parm

Täiendusõppe spetsialist

telefon: 651 7211 / 5558 0285

e-post: riina.parm@ehituskool.ee

 

Logo ESF.jpg

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile