Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Tasuta kursused

Tasuta kursused 2017 sügisel

Uued tasuta kursused:
1) Puidu ja puidupõhiste materjalide CNC töötlemiskeskuse operaatori baaskoolitus;
2) Dekoratiivviimistlus;
3) Puitmööbli restaureerimise põhioskused

Kursuste täpsed ajad selguvad augusti lõpus/septembri alguses ning on siis nähtavad ka kodulehel.

Tasuta kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.

Tasuta kursused on suunatud eelkõige erialase tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanutele ning aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+.

Osaleda ei saa täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on:

  1. sihtgruppi kuulumine
  2. motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda)
  3. õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine (tutvu õppekavaga)

Motivatsiooni osas palume lühidalt kirjeldada oma motivatsiooni kursusel osalemiseks ning õpitu rakendamiseks tööalaste kompetentside arendamise seisukohast.

Palun arvestage, et taotluse esitamine ei taga automaatselt kursuse õppegruppi arvamist. Kursusele pääsenutega võetakse hiljemalt 10 kalendripäeva enne kursuse algust telefoni teel ühendust.

Täida taotlus SIIN!

 

Kursuse nimetus Kestvus õppetundides Õppegruppi suurus Toimumise aeg Koolitaja

Plaatimistöö põhioskused

80 h 14

Toimub kaks kursust:
I kursus 23.10.-20.11.2017
II kursus 21.11.-19.12.2017

E, T, K 16.30-21

Meeta Heinaste
Maalritöö põhioskused 80 h 14

Toimub kaks kursust:
I kursus 04.09.-09.10.2017
E, T, K 16.30-20.30

II kursuse aeg täpsustamisel

Koolitaja:Tatjana Zamkovaja või Mirjam Jürlau

Rullmaterjalide paigaldamine seinale 20 h 14 E, T, K 17-21 Terje Jaksen
Dekoratiivviimistlus 60 h 14 E, T, K 17-21 Heli Allikas
Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine 40 h 14

E, T, K 17-21

Terje Jaksen

Ettevalmistus 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks

(eelduseks on vähemalt  kaheaastane erialane töökogemus elektrivaldkonnas viimase 4 aasta jooksul. Kutseeksameid korraldab Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit.

80 h 14

Toimub kaks kursust

E, T, K 17-21

Koolitajad:Ingrid Knuut ja Uno Sutermäe

 

Puitmööbli restaureerimise põhioskused 80 h 14 E, T, K 17-21 Koolitajad: Margus Sildre ja Sven Aunaste
Puidutöötlemise universaalpingi operaatori koolitus 80 h 14 Tööpäeviti
kell 17-21
Koolitajad: Raivo Moks ja Ando Roos

Tisleritöö põhioskused

(eeldab oskuseid puidutöömasinatel töötamisel, eelnevalt tuleb läbida puidutöötlemise universaalpingi operaatori koolitus)

80 h 14

Tööpäeviti
kell 17-21

Koolitajad: Raivo Moks ja Ando Roos

Puidu ja puidupõhiste materjalide CNC töötlemiskeskuse operaatori baaskoolitus

60 h 14

Toimub kaks kursust

Tööpäeviti
kell 17-21

Olav Oja


Koolitajate kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus on kirjeldatud õppekavades.

Kursused toimuvad üldjuhul kolmel päeval nädalas - esmaspäeviti, teisipäeviti ja kolmapäeviti
kell 17-21.

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise tingimused.


Õppekavad

Maalritöö põhioskused

Rullmaterjalide paigaldamine seinale

Dekoratiivviimistlus

Plaatimistöö põhioskused

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine

Puitmööbli restaureerimise põhioskused

Puidutöötlemise universaalpingi operaatori koolitus

Tisleritöö põhioskused

Puidu ja puidupõhiste materjalide CNC töötlemiskeskuse operaatori baaskoolitus

Ettevalmistus 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks

Lisainfo:

Riina Parm

Täiendusõppe spetsialist

telefon: 651 7211 / 5558 0285

e-post: riina.parm@ehituskool.ee

 

Logo ESF.jpg

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile