Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Tasuta kursused

2018 sügis

Taotluste vastuvõtt sügisestele kursustele on avatud ning kestab kuni 9. septembrini või kauem sõltuvalt kursuse alguse ajast ja huviliste arvust. Osade kursuste täpsed toimumise ajad selguvad septembri alguses. 

Uued kursused:

Arvutikasutus
: Arvutikasutaja baasõpe, Nutikas arvutikasutamine, Ruumiline modelleerimine ehitajatele AutoCad keskkonnas


Keeleõpe
: Erialane inglise keel ehitusvaldkonna töötajatele, Erialane inglise keel puiduvaldkonna töötajatele, Eesti keel võõrkeelena ehitusalase sõnavaraga


Töösuhtlus
: Töösuhtluse, meeskonnatöö ja ajajuhtimise alused


Elektriala
: Elektrikilbi installatsioonitehnoloogia, Hoone valgustussüsteemide juhtimine, Väravaautomaatika


Tasuta kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.

Tasuta kursused on suunatud eelkõige erialase tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanutele ning aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+. Uutele kursustele ootame kandideerima ka erialase hariduse ja kõrgema taseme oskustega spetsialiste.

Osaleda ei saa täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on:

1) sihtgruppi kuulumine;
2) motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda);
3) õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine (tutvu õppekavaga).

Motivatsiooni osas palume lühidalt kirjeldada oma motivatsiooni kursusel osalemiseks ning õpitu rakendamiseks tööalaste kompetentside arendamise seisukohast.

Palun arvestage, et taotluse esitamine ei taga automaatselt kursuse õppegruppi arvamist. Kursusele pääsenutega võetakse hiljemalt 10 kalendripäeva enne kursuse algust telefoni teel ühendust. Kursusele mittepääsemisest teavitatakse e-posti teel.

TÄIDA TAOTLUS SIIN!

 

Kursuse nimetus ja kestvus kontakttundides Toimumise aeg Koolitaja

Plaatimistööde põhioskused, 80 h

Õppekava 

 

I kursus
01.10.-01.11.2018
E, T, K 17-21
II kursus
05.11.-06.12.2018
E, T, K 17-21 

Meeta Heinaste

Maalritööde põhioskused, 80 h

Õppekava

 

I kursus
10.09.-20.09.2018
E, T, K, N 16.30-20.30
24.09.-09.10.2018
E, T, K 16.30-20.30
II kursus
05.11.-06.12.2018
E, T, K 17-21

I kursus:
Tatjana Zamkovaja ja
Mirjam Jürlau

 


II kursus: Mirjam Jürlau

Rullmaterjalide paigaldamine seinale, 20 h

Õppekava

26.11.-29.11.2018
E, T, K, N 17-21
Terje Jaksen

Maalri täienduskoolitus - dekoratiivviimistlus ja jäljendustehnikad, 60 h

Õppekava

 

 

Tööpäeviti 17-21 Heli Allikas ja Laura Aidak

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine, 40 h

Õppekava

15.10.-30.10.2018
E, T, K 17-21

Terje Jaksen ja Mikk Mänd

Puitmööbli restaureerimise põhioskused, 80 h

Õppekava

 

Tööpäeviti  17-21

Margus Sildre ja Sven Aunaste

Pehme mööbli valmistaja põhioskused, 80 h

Õppekava

 

08.10.-06.12.2018
E, T, K 17-21
üle nädala
Irina Sergejeva 

Puidupingioperaator universaalpinkidele, 80 h 

Õppekava

 

Tööpäeviti 17-21 Raivo Moks

Tisleritöö põhioskused (eelnevalt tuleb läbida puidupingioperaatori koolitus), 80 h

Õppekava

 

Tööpäeviti 17-21

Raivo Moks

Puidu ja puidupõhiste materjalide CNC töötlemiskeskuse operaatori baaskoolitus, 60 h

Õppekava 

 

22.10.-22.11.2018
E, T, K, N 17-21
üle nädala

Olav Oja

Ettevalmistus 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks, 80 h
Kutseeksameid korraldab Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit.

Õppekava

E, T, K 17-21

Ingrid Knuut ja Uno Sutermäe

Elektrikilbi installatsioonitehniloogia, 50 h

Õppekava

E, T, K 17-21

Ingrid Knuut

Hoone valgustussüsteemide juhtimine, 50 h

Õppekava

E, T, K 17-21

Ingrid Knuut

Väravaautomaatika, 40 h

Õppekava

E, T, K 17-21

Ingrid Knuut

Arvutikasutaja baasõpe, 40 h

Õppekava

Tööpäeviti 17-21 Toomas Hinnov

Nutikas arvutikasutamine, 40 h

Õppekava

24.09.-17.10.2018
E ja K 17-21

Jevgeni Kareva

Ruumiline modelleerimine ehitajatele AutoCad keskkonnas, 40 h

Õppekava

 

12.11.-05.12.2018
E ja K 17-21

Jevgeni Kareva

Erialane inglise keel ehitusvaldkonna töötajatele, 40 h

Õppekava

18.09.-30.10.2018
T ja N 17.30-20.00

Larisa Kraskova

Erialane inglise keel puiduvaldkonna töötajatele, 40 h

Õppekava

06.11.-06.12.2018
T ja N 17.00-20.15

Ellen Piilman

Eesti keel võõrkeelena ehitusalase sõnavaraga, 60 h

Õppekava

26.09.-19.12.2018
K 16.30-20.30
(v a 10.10.)
Kristiina Ainelo

Töösuhtluse, meeskonnatöö ja ajajuhtimise alused, 40 h

Õppekava

23.10.-23.11.2018
T ja R 17-20
Lya Männiste


Koolitajate kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus on kirjeldatud õppekavades.

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise tingimused.

TÄIDA TAOTLUS SIIN!

Lisainfo:

Riina Parm

Täiendusõppe spetsialist

telefon: 651 7211 / 5558 0285

e-post: riina.parm@ehituskool.ee

 

Logo ESF.jpg

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile