Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Tasuta kursused

2019 kevad


Tasuta kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.

Tasuta kursused on suunatud eelkõige erialase tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanutele ning aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+.

Osaleda ei saa täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on:

1) sihtgruppi kuulumine;
2) motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda);
3) õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine (tutvu õppekavaga).

Motivatsiooni osas palume lühidalt kirjeldada oma motivatsiooni kursusel osalemiseks ning õpitu rakendamiseks tööalaste kompetentside arendamise seisukohast.

Palun arvestage, et taotluse esitamine ei taga automaatselt kursuse õppegruppi arvamist. 
Kursusele pääsenutega võetakse ühendust  e-posti või telefoni teel hiljemalt 10 kalendripäeva enne kursuse algust. Kursusele mittepääsemisest teavitatakse e-posti teel.

ESITA TAOTLUS SIIN!

 

Kursuse nimetus ja kestvus kontakttundides Toimumise aeg Koolitaja

Plaatimistööde põhioskused, 80 t

Õppekava 

Registreerimine on lõppenud.

18.03.-18.04.2019
E, T, K kell 17-21

Meeta Heinaste

Maalritööde põhioskused, 80 t

Õppekava

Registreerimine on lõppenud.

15.04.-21.05.2019
E, T, K kell 17-21

Mirjam Jürlau

Rullmaterjalide paigaldamine seinale, 20 t

Õppekava

Registreerimine on lõppenud.

06.05.-09.05.2019
E, T, K, N kell 17-21
Terje Jaksen

Maalri täienduskoolitus - dekoratiivviimistlus ja jäljendustehnikad, 60 t

Õppekava

Registreerimine on lõppenud.

01.04.-25.04.2019
E, T, K kell 17-21
(viimane nädal E-N)
Terje Jaksen ja Heli Allikas

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine, 40 t

Õppekava

27.08.-05.09.2019
Uus aeg:
09.09.-19.09.2019
E-N
kell 17-21
Mikk Mänd

Pehme mööbli valmistaja algkursus, 80 t

Õppekava

Registreerimine on lõppenud.

08.04.-06.06.2019
E, T, K kell 17-21
üle nädala
Irina Sergejeva 

Puitmööbli restaureerimise põhioskused, 80 t

Õppekava

Registreerimine on lõppenud.

18.03.-18.04.2019
E, T, K kell 17-21
(viimane nädal E-N)
Margus Sildre
Sven Aunaste

Puidupingioperaatori koolitus tööks universaalpinkidel,
80 t

Õppekava

Registreerimine on lõppenud.

22.01.-20.03.2019
(va veebruari viimane nädala)
T ja K kell 17-21
Raivo Moks

Tisleritöö põhioskused (eelnevalt tuleb läbida puidupingioperaatori koolitus), 80 t

Õppekava

Registreerimine on lõppenud.

13.05.-06.06.2019
E, T, K, N kell 17-21

Mati Eskel

Puidu ja puidupõhiste materjalide CNC töötlemiskeskuse operaatori baaskoolitus, 60 t

Õppekava 

Registreerimine on lõppenud.

27.05.-06.06.2019
E-N kell 15-21

Olav Oja

Ettevalmistus 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks, 80 t
Kutseeksameid korraldab Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit.

Õppekava

Registreerimine on lõppenud.

22.04.-28.05.2019
E, T, K kell 17-21

Uno Sutermäe

Elektrikilbi installatsioonitehnoloogia, 50 t

Õppekava

Registreerimine on lõppenud.

11.03.-28.03.2019
E, T, K kell 17-21

Taavi Kitsing

Hoone valgustussüsteemide juhtimine, 50 t

Õppekava

Registreerumine on lõppenud.

08.04.-25.04.2019
E, T, K kell 17-21

Taavi Kitsing

Ruumiline modelleerimine ehitajatele AutoCad keskkonnas, 40 t

Õppekava

Registreerimine on lõppenud.

04.03.-27.03.2019
E ja K kell 17-21

Jevgeni Kareva


Koolitajate kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus on kirjeldatud õppekavades.

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise tingimused.

Lisainfo:

Riina Parm

Täiendusõppe spetsialist

telefon: 651 7211 / 5558 0285

e-post: riina.parm@ehituskool.ee

 

Logo ESF.jpg

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile