Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Tasuta kursused

2019. aasta kevadel toimuvate kursuste info postitame kodulehele jaanuaris.


2018 sügis

Uued kursused:

Arvutikasutus
: Ruumiline modelleerimine ehitajatele AutoCad keskkonnas


Töösuhtlus: Töösuhtluse, meeskonnatöö ja ajajuhtimise alused

Elektriala
: Elektrikilbi installatsioonitehnoloogia, Hoone valgustussüsteemide juhtimine, Väravaautomaatika


Tasuta kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.

Tasuta kursused on suunatud eelkõige erialase tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanutele ning aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+. Uutele kursustele ootame kandideerima ka erialase hariduse ja kõrgema taseme oskustega spetsialiste.

Osaleda ei saa täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on:

1) sihtgruppi kuulumine;
2) motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda);
3) õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine (tutvu õppekavaga).

Motivatsiooni osas palume lühidalt kirjeldada oma motivatsiooni kursusel osalemiseks ning õpitu rakendamiseks tööalaste kompetentside arendamise seisukohast.

Palun arvestage, et taotluse esitamine ei taga automaatselt kursuse õppegruppi arvamist. Kursusele pääsenutega võetakse hiljemalt 10 kalendripäeva enne kursuse algust telefoni teel ühendust. Kursusele mittepääsemisest teavitatakse e-posti teel.

 

Kursuse nimetus ja kestvus kontakttundides Toimumise aeg Koolitaja

Plaatimistööde põhioskused, 80 h

Õppekava 

Registreerimine on lõppenud.

I kursus
02.10.-01.11.2018
E, T, K 17-21
II kursus
05.11.-06.12.2018
E, T, K 17-21 

Meeta Heinaste

Maalritööde põhioskused, 80 h

Õppekava

Registreerimine on lõppenud.

I kursus
10.09.-20.09.2018
E, T, K, N 16.30-20.30
24.09.-09.10.2018
E, T, K 16.30-20.30
II kursus
05.11.-06.12.2018
E, T, K 17-21

I kursus:
Tatjana Zamkovaja ja
Mirjam Jürlau

 


II kursus: Mirjam Jürlau

Rullmaterjalide paigaldamine seinale, 20 h

Õppekava

Registreerimine on lõppenud.

26.11.-29.11.2018
E, T, K, N 17-21
Terje Jaksen

Maalri täienduskoolitus - dekoratiivviimistlus ja jäljendustehnikad, 60 h

Õppekava

Registreerimine on lõppenud. 

22.10.-15.11.2018
E, T, K kell 17-21
(v a kolmapäev 07.11.18, viimane päev 15.11.18 on neljapäev)
Terje Jaksen ja Heli Allikas

Puitmööbli restaureerimise põhioskused, 80 h

Õppekava

Registreerimine on lõppenud. 

24.09.-26.11.2018
E, T, K  17-21
üle nädala

Sven Aunaste

Pehme mööbli valmistaja põhioskused, 80 h

Õppekava

Registreerimine on lõppenud.

08.10.-06.12.2018
E, T, K 17-21
üle nädala
Irina Sergejeva 

Puidupingioperaator universaalpinkidele, 80 h 

Õppekava

Registreerimine on lõppenud.

01.10.-05.11.2018
E, T, K 17-21
Raivo Moks

Tisleritöö põhioskused (eelnevalt tuleb läbida puidupingioperaatori koolitus), 80 h

Õppekava

Registreerimine on lõppenud.

06.11.-11.12.2018
E, T, K 17-21

Raivo Moks

Puidu ja puidupõhiste materjalide CNC töötlemiskeskuse operaatori baaskoolitus, 60 h

Õppekava 

Registreerimine on lõppenud.

22.10.-22.11.2018
E, T, K, N 17-21
üle nädala

Olav Oja

Ettevalmistus 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks, 80 h
Kutseeksameid korraldab Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit.

Õppekava

Registreerimine on lõppenud.

I kursus
17.09.-11.10.2018
E, T, K, N 17-21

II kursus
19.11.-13.12.2018
E, T, K, N 17-21

Taavi Kitsing

Elektrikilbi installatsioonitehnoloogia, 50 h

Õppekava

Registreerimine on lõppenud.

31.10.-15.11.2018
E, T, K, N 17-21

Taavi Kitsing

Hoone valgustussüsteemide juhtimine, 50 h

Õppekava

Registreerimine on lõppenud.

15.10.-30.10.2018
E, T, K, N 17-21

Taavi Kitsing

Väravaautomaatika, 40 h

Õppekava

Registreerimine on lõppenud.

29.10.-13.11.2018
E, T, K 17-21

Ingrid Knuut

Ruumiline modelleerimine ehitajatele AutoCad keskkonnas, 40 h

Õppekava

Registreerimine on lõppenud.

12.11.-05.12.2018
E ja K 17-21

Jevgeni Kareva

Töösuhtluse, meeskonnatöö ja ajajuhtimise alused, 40 h

Õppekava

Registreerimine on lõppenud.

23.10.-23.11.2018
T ja R 17-20
Lya Männiste


Koolitajate kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus on kirjeldatud õppekavades.

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise tingimused.

TÄIDA TAOTLUS SIIN!

Lisainfo:

Riina Parm

Täiendusõppe spetsialist

telefon: 651 7211 / 5558 0285

e-post: riina.parm@ehituskool.ee

 

Logo ESF.jpg

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile