Passiivmaja ehitamine Eesti kliimas

12.04.2022

12. aprillil toimub Tallinna Ehituskoolis Hutton OÜ poolt korraldatud koolitus passiivmaja ehitamine Eesti kliimas.

Tegemist on tehnilise koolitusega, kus räägitakse mis on passiivmaja, mis on liginullenergia hoone ja kuidas ehitada passiivmaja. Lisaks käsitletakse piirdetarindite ehitamisel kasutatavaid isoleerivaid materjale ja nende toimivust. Milline on õhutiheduse mõju kogu hoone energiatarbele. 

Antud koolitus on suunatud eelkõige ehitajatele, projekteerijatele, arhitektidele, ehitusjuhtidele, ehitusejärelevalve inseneridele ja kõigile neile, kellele antud teema huvi pakub.

* Koolitaja Margus Laats (energiasäästliku ehituse ja materjalitehnoloogiate valdkonna tehniline konsultant).