Õpetajate õpiränne

27.10.2023

26. ja 27. oktoobril 2023 külastasid Tallinna Ehituskooli neli õpetajat Praha ehitustehnikumist.

Külalised tutvusid meie õppebaasiga ja õppetöö korraldusega nii teoreetilises- kui praktilises õppes.

Rõõm on tõdeda, et meie professionaalsed õpetajad ja rahulik tööõhkkond jätsid tsehhidele väga positiivse mulje, millele tuginedes saame kavandada edasist koostööd kahe kooli vahel.