Knauf Tallinna Ehituskoolis

10.04.2022

Knauf Tallinn on Knaufi Eestis asuv firma, mis asutati 17. septembril 1996. a.

Knauf on ülemaailmne kontsern, mille tegevus ei piirdu kaugeltki ainult kipsi baasil valmistatavate ehitusmaterjalide tootmisega.

Eestis tagatakse Knaufi terviklahenduste kvaliteetne kasutamine regulaarsete koolitustega üle Eesti, firma töötajad annavad konsultatsioone ehitusobjektidel ning teevad koostööd Eesti õppeasutuste ja kutseliitudega.

Ka järgmised kaks päeva veedavad meie kolmanda kursuse ehitusviimistluse õpilastega koos Knauf Tallinna esindajad Algis Sarapson, kes juhatas õpilastele sisse teoreetilise osa ja Arvi Hannibal, kes õpetab tulevastele eriala praktiseerijatele kuivkrohvplaatide paigaldamist.

EV19 rühma juhendaja: õpetaja Mirjam Jürlau

Autor: Katrin Haug