Katusemaailm Tallinna Ehituskoolis

02.04.2022

28. märts - 31. märts pidas katusemaailm OÜ oma teoreetilist ja praktilist koolitust justnimelt Tallinna Ehituskoolis.

Tallinna Ehituskoolis toimus vahemikus 28.-31.03.2022 Saksamaa ühe juhtivama kukkumiskaitsesüsteemide tootja ABS Safety GmbH ja Katusemaailm OÜ poolt ühiselt korraldatud kaks koolitust, mille viisid läbi Saksa tootja kaks esindajat. Koolitused olid kahepäevased, esimene päev tutvustati kukkumiskaitsesüsteemide põhialuseid, kavandamist ja kasutamist, tooteportfelli ning samuti kõrgustes töötamise puhul päästeplaani koostamist.

Teisel päeval toimus toodete paigalduse praktiline osa, mille käigus jaotati osalejad kahte gruppi, mille esimese osas said osalejad, vastavalt juhendamisele, oma käega paigaldada kukkumiskaitsesüsteemide elemente, teha kinnituste väljatõmbekatseid ning omandada teema juurde kuuluvaid muid vajalikke oskusi.

Teises osas keskenduti kukkumiskaitsesüsteemide paigalduse dokumenteerimisele ning iga-aastasele inspekteerimisele, mis nõuab vastavaid teadmisi ning ettevalmistust. Uue huvitava kogemusena viidi läbi ka kukkumise tõttu turvarakmete ja köie küljes rippuva töötaja näidispäästmise demonstratsioon, mille käigus said osalejad kasulikke teadmisi ning kogemust. Kokku osales koolitustel 41 osalejat:  Katusemaailm OÜ pikaaegsed koostööpartnerid – katusepaigaldajad, grupp kõrgustes töötavaid spetsialiste ning ka mõned arhitektid ning projekteerijad. 

Saksa tootjapoolsed esindajad olid väga rahul Tallinna Ehituskooli poolt pakutud võimaluste ning korraldusega, nende kommentaaride kohaselt on Saksamaal analoogsed asutused kinnised ning puudub võimalus koostööks asutuseväliste osapooltega koolituste organiseerimiseks. Sellest tulenevalt tänab Katusemaailm OÜ ja ABS Safety GmbH Tallinna Ehituskooli praeguse ja loodetavasti ka edaspidise koostöö eest.