Elektrikud Lätis "Kurzeme´s Electrical Installation 2022"

31.03.2022

Eile, 30. märtsil sõitsid meie kolm vaprat Lätimaale "Kurzeme´s Electrical Installation 2022" elektrikute kutsevõistlusele. Võistlejateks teise kursuse elektriku eriala õpilased Markus Tuum, kes on ühtlasi ka meie kooli õpilasesinduse asepresident ja Erkko Kuningas, kes võitis ära selle aastased TEK kutsemeistrivõistlused KelluSkills2022. Loomulikult on kaasas ka nende suurim toetaja ja juhendaja õpetaja Ingrid Knuut.

Võistluse eesmärk on:

  • Edendada arusaamist kutsehariduse tähtsusest Euroopa Liidu rahvamajandusele;  abistab kutsehariduse arengut
  • Toetada rahvusvahelist koostööd kutseõppeasutuste vahel;  teavitada õpilasi uusimatest tehnoloogiatest ja vastava tegevusalaga seotud kutseõppeasutustest.
  • Populariseerida energeetikaga seotud elukutseid;  anda võistlejatele võimalus näidata oma teadmisi, oskusi ja andeid vastaval erialal.

Võistluse kestus:

Võistlus kestab kaks päeva. Võistlejate töid hindab hindamiseksperdikomisjon. Hindamiskomisjoni ülesandeks on võistlejate tutvustamine hindamiskriteeriumitega enne võistluse algust. Protokolliga fikseeritud hindamine, sh iga ülesande hindamine ja punktide kogusumma. Võistluste korraldajad varustavad võistlejatele töökohad ülesannete kvaliteetseks täitmiseks. Võistlejad täidavad ülesandeid kasutades oma arvutit (portatiivne). Võistlejad töötavad oma kaitseriietuses, kasutades isiklikke isikukaitsevahendeid, tööriistu, elektritööriistu ja vajalikke tarvikuid.

Kohustuslikud nõuded:

  • Igal võistlejal peab olema kehtiv õpilaspilet ja ravikindlustuspoliis.
  • Võistlejatega on kaasas vastava asutuse esindaja, et tagada Haridusministeeriumi määruse nr 1338 „Õpilaste turvalisuse tagamise kord õppeasutuses ja eelnimetatud asutuste korraldatavatel üritustel“ järgimine.
  • Iga määratud esindaja vastutab võistlejate ohutuse eest võistluse ajal.
  • Enne võistlust tutvustab konkursikomisjoni aseesimees võistlejatele tööohutuseeskirju, töökoha ohutusreegleid ja üldisi reegleid, mida võistluse ajal järgida.
  • Iga võistleja annab ülalnimetatud reeglitega nõustumisest allkirjaga.

Autor: Katrin Haug