14.02.2022 toimus koolitus "Praktikandi arengut toetav juhendamine"

14.02.2022

Koolitusel käsitletavad teemad olid praktika eesmärkide olulisus ning praktikandi arengu hindamine ning asjakohane tagasiside ja selle dokumenteerimine.

Projekt “Ehituse valdkonna praktikasüsteemi arendamine” nr 2014-2020.1.05.20-0625.
Tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamise“ raames.