14.-18. märtsil tähistati emakeelepäeva traditsiooniliselt lausa emakeelenädalaga.

14.03.2022

Emakeelepäeva tähtsusest ja tähendusest räägiti kooli sisehäälingus, eesti keele lõimingutundides korraldati õpilastele erialakeelendite sõnaus ja siseekraanidelt võis osa saada EKI keelekildudest, kus selgitati rohkem või vähem tuntud eesti sõnade ja keelendite päritolu ja tähendust. 

Autor: Katrin Haug