Nõukogu

Kooli nõukogu on otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine. Nõukogu koosseisu kinnitab direktor. Nõukogu koosolek toimub vähemalt üks kord kuus, va juulis. Õppeperioodil kohtutakse enamasti kord nädalas.

Koosseis

Raivo Niidas
direktor
Lya Männiste
õppedirektor
Tõnu Armulik
arendusdirektor
Alo Reivik
haldusjuht
Ingrid Järv
direktori abi
Meeta Heinaste
ehituse õppesuuna juhtõpetaja
Terje Jaksen
ehitusviimistluse õppesuuna juhtõpetaja
Ingrid Knuut
elektri õppesuuna juhtõpetaja
Heli Allikas
puidu ja restaureerimise õppesuuna juhtõpetaja
Juta Elbing-Nõlvak
üldainete õppesuuna juhtõpetaja
Mare Lilleorg
kinnipeetavate õppesuuna juht
Kunnar Kamar
tööõpetuse juhtõpetaja
Ulvi Noor
praktikakorralduse juht, ametiühingu usaldusisik
Mai Einama
sotsiaalpedagoog
Tiiu Vändre
õppetöökorraldaja
Kaspar Kirst
õpilaskonna esindaja