Nõunike kogu

Nõunike kogu on kooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mille ülesanne on nõustada kooli ja kooli pidajat arengu kavandamisel ning õppekasvatustöö ja majandustegevuse korraldamisel. Korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kaks korda kalendriaastas.

Koosseis

Aulika Riisenberg
Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrg- ja kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe osakonna kutsehariduspoliitika ja oskuste poliitika valdkonna peaekspert
Siim Sarapuu
Eesti Töötukassa esindaja, Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna juhataja
Margus Keerutaja
Eesti Ehitusettevõtjate Liidu esindaja, AS Sovek direktor
Meelis Kann
Eesti Ehitusettevõtjate Liidu esindaja, Nordecon AS hoonete ehituse divisioni juht
Toomas Väljaots
Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu (EETEL) esindaja, Eletal Service OÜ juhatuse esimees
Madis Annus
Tallinna Linnavalitsuse esindaja, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna peaspetsialist
Jaanus Lepik
Eesti Maastikuehitajate Liidu esindaja, Aia- ja Maastikukujunduse OÜ juhatuse liige
Eneli Org
Eesti Mööblitootjate Liidu esindaja, Eesti Mööblitootjate Liidu juhatuse assistent