Tisler

square_foot
4. tase, kutsekeskharidusõpe
 • õppeaeg 3 aastat
 • õpid koolipõhises päevases õppes
 • praktika osakaal on kuni pool õppekava mahust
 • kontaktõpe toimub E-R algusega 8.25
tisler.jpg

Tisler on oskustööline, kes:

 • oskab erinevate käsitööriistade ja seadmetega materjale saagida, hööveldada, puurida, lihvida, liimida, pealistada, viimistleda,
 • valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit ja teisi puittooteid, näiteks kappe, riiuleid, laudu uksi, aknaid, treppe, sporditarbeid, mänguasju,
 • töötab enamasti mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes.

Tisleri põhilisteks töövahenditeks on:

 • puidutöötlemispingid,
 • elektrilised, pneumaatilised ning muud käsitööriistad,
 • liimimise, pealistamise ja viimistlemise seadmed.

Tisleri töö on käeline, seega on oluline liigutuste ratsionaalsus, kiirus ja täpsus. Tisleril peab olema ruumilist kujutlusvõimet ja koormustaluvust. Töökeskkond on mürarohke, esineb puidutolmu ja keemilisi ained, mis võivad põhjustada allergiat. Töötamisel on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja –vahendeid.


Kandideerimiseks esita avaldus SAISis või koolis kohapeal.

Vastuvõtt 2023-2024. õppeaastaks on lõppenud.

 

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppekava maht 180 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Tisler, tase 4 ja kutsekeskhariduse

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.