Sisetööde elektrik - 5. tase

square_foot
kutseõppe jätkuõpe, õppeaeg pool aastat
 • õpid koolipõhises õhtuses õppes
 • õppima asumine eeldab siseelektrik, tase 4 kutsetunnistuse ja vähemalt keskhariduse olemasolu
 • praktika osakaal on kuni pool õppekava mahust
 • kontaktõpe toimub alates 05.10.2023 üle nädala T, N, R algusega kell 14.00
TEK-elektri-lab1-3v.JPG

Sisetööde elektrikud töötavad:

 • energia-, tööstus-, ehitus-, kinnisvarahooldus- ja teistes ettevõtetes.

Sisetööde elektriku peamised tööülesanded on:

 • elektripaigaldise tehnilise korrasoleku ja kasutamise ohutuse tagamine,
 • elektripaigaldiste ja seadmete paigaldamine ja käitamine, 
 • koostöö sidusvaldkondade spetsialistidega.

Siseelektriku põhilised töövahendid on:

 • käsi- ja spetsiaaltööriistad,
 • tõstukid ja teised mehhanismid,
 • mõõteseadmed: testrid, ampermeetrid,
 • infotehnoloogia riistvara ja erialane tarkvara.

5. taseme sisetööde elektriku töö eesmärk on tagada elektripaigaldise tehniline korrasolek ja kasutamise ohutus. 5. taseme sisetööde elektrik paigaldab ja käitab kuni 1000 V vahelduv- ja kuni 1500 V alalispinge  ning kuni 50 V vahelduv- ja kuni 120 V alalispinge elektripaigaldisi ja seadmeid mitmesugustes hoonetes, tehnilistes rajatistes ja kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist).

Turva- ja ohutustehnikaalaseid paigaldus- ja käidutöid võib ta teha ulatuses, mis ei lähe vastuollu turva- ja päästeseaduses sätestatuga. Töö eeldab koostööd sidusvaldkondade (hooneautomaatika, üldehitus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, turva- ja ohutustehnika jm) spetsialistidega. 5. taseme sisetööde elektrik omab 4. taseme sisetööde elektriku kutseoskusi. Ta täidab mitmekülgseid tööülesandeid ettearvamatutes olukordades ning vastutab töörühma töötulemuse eest.


Kandideerimiseks esita avaldus koolis kohapeal.

Vastuvõtt 2023-2024. õppeaastaks on lõppenud.

 

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppekava maht  30 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • erialale kandideerimise tingimuseks on 4. taseme sisetööde elektriku kutseoskuse olemasolu ning erialane töökogemus
 • edukate õpingutega omandad kutse Sisetööde elektrik, tase 5

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.