Sisetööde elektrik - 4. tase

square_foot
kutseõpe, õppeaeg 2 aastat
 • õpid koolipõhises õhtuses õppes
 • praktika osakaal on kuni pool õppekava mahust
 • kontaktõpe toimub alates 06.09.2023 üle nädala K-R algusega kell 14.00
ehituskool_koolitused.JPG

Sisetööde elektrikud töötavad:

 • energia-, tööstus-, ehitus-, kinnisvarahooldus- ja teistes ettevõtetes.

Sisetööde elektriku peamised tööülesanded on:

 • elektrisüsteemide ehitamine, renoveerimine ja hooldamine,
 • elektriliste masinate ja seadmete paigaldamine ja hooldamine,
 • elektrikäitude hooldamine.

Põhilised töövahendid on:

 • käsi- ja spetsiaaltööriistad,
 • tõstukid ja teised mehhanismid,
 • mõõteseadmed: testrid, ampermeetrid.

Sisetööde elektrik töötab peamiselt siseruumides. Võimalik on kokkupuude pingevabade, pingelähedaste või pingestatud seadmete, müra ja tolmuga. Järgida tuleb töö- ja elektriohutuse standardeid, eeskirju, tööjuhtide nõuandeid ning vajadusel kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda eririietust.

Elektriku töö eeldab füüsilist vastupidavust, täpseid ja koordineeritud liigutusi, tehtavale tööle vastavat tervislikku seisundit, sh normaalset nägemist ja kuulmist ning valmisolekut töötada kõrgustes. Edukat tööd toetavad järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus, keskendumis-, kohanemis- ja analüüsivõime.


Kandideerimiseks esita avaldus SAISis või koolis kohapeal.

Vastuvõtt 2023-2024. õppeaastaks on lõppenud.

 

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppekava maht 120 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Sisetööde elektrik, tase 4
 • sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust, rohkem infot leiad Eesti Töötukassa kodulehelt

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.