Plaatija - 4. tase

square_foot
kutseõpe, õppeaeg pool aastat
 • õpid koolipõhises õhtuses õppes
 • praktika osakaal on kuni pool õppekava mahust
 • kontaktõpe toimub E-K algusega kell 14.00, õppetöö algab septembris, kuupäev on täpsustamisel
TEK-plaatija1vh.JPG

Plaatijate põhilised tööülesanded on:

 • pindade ettevalmistamine,
 • materjalide arvestus ja mõõtu lõikamine,
 • pindade plaatimine.

Plaatijad töötavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes.

Põhilisteks töövahenditeks on:

 • käsitööriistad: plaadikamm, segukellu, vuugiraud, lõiketangid, plaadinuga, lood,
 • seadmed ja mõõteriistad: segutrell, plaadilõikur, frees, laser,
 • erinevad materjalid (plaatmaterjal, kuivsegud, liimid, hermeetikud.

Plaatijad töötavad nii siseruumides kui ka välitingimustes. Töö on füüsiliselt koormav ja töörütm vahelduv. Töötatakse enamasti seistes, sageli tuleb töötada sundasendites: redelil seistes, põlvili, käte asend võib olla ka pea kohal. Töös puututakse kokku tolmu ja erinevate kemikaalidega. Plaatijad peavad järgima tööeeskirju ja ohutusnõudeid ning kasutama isikukaitsevahendeid: põlvekaitsmeid, tolmumaski, kaitseprille ja –kindaid ning turvajalatseid.


Kandideerimiseks esita avaldus SAISis või koolis kohapeal.

Vastuvõtt 2023-2024. õppeaastaks on lõppenud.

 

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppekava maht 30 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Plaatija, tase 4

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.