Pehme mööbli valmistaja - 4. tase

square_foot
kutseõpe, õppeaeg 1 aasta
 • õpid koolipõhises õhtuses õppes
 • praktika osakaal on kuni pool õppekava mahust
 • kontaktõpe toimub alates 05.09.2022 üle nädala E-K algusega kell 14.00
TEK-pehme-moobel1v.jpg

Pehme mööbli valmistaja on oskustööline, kes:

 • valmistab esteetilise välimusega kvaliteetset pehmet mööblit kogu tootmisprotsessi ulatuses enamasti suurtööstuses,
 • koostab karkasse,
 • lõikab ja liimib pehmendus- ja alusmaterjale,
 • lõikab pealistusmaterjale (kangas või nahk),
 • õmbleb mööblikatteid (keedrid, lukud, tepingud jm), 
 • polsterdab karkassi,
 • pakib ja monteerib tooteid.

Põhilisteks töövahenditeks on:

 • elektrilised ja pneumaatilised käsitööriistad,
 • õmblusmasinad ja tööpingid.

Pehme mööbli valmistaja töökeskkond eri tööprotsessides, nt liimimine ja karkassi koostamine, võib olla tervist kahjustav. Ta puutub oma töös kokku tolmu ja erinevate materjalidega, mis võivad põhjustada allergiat. Töö võib olla füüsilist pingutust nõudev. 


Kandideerimiseks esita avaldus SAISis või koolis kohapeal.

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppekava maht 60 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Pehme mööbli valmistaja, tase 4