Maastikuehitaja - 4. tase

square_foot
kutseõpe, õppeaeg 2 aasta
 • õpid koolipõhises päevases õppes
 • praktika osakaal on kuni pool õppekava mahust
 • kontaktõpe toimub alates 05.09.2023 üle nädala T-N algusega kell 8.25
TEK_maastikuehitaja_1

Maastikuehitaja on oskustööline, kes:

 • valmistab ette maastikuehituse objekti, 
 • ladustab materjale,
 • teostab mullatöid,
 • istutab,
 • osaleb aia või haljasala rajamisel ning teede ja müüride ehitamisel,
 • teostab hooldustöid (rohib, niidab, väetab, teeb taimekaitset jm).

Maastikuehitaja põhilisteks töövahenditeks on:

 • lõikevahendid: noad, aia-, oksa- ja hekikäärid, saed, tangid jm,
 • aiandustarvikud: kärud, kastekannud, labidad, rehad, kühvlid, hargid, vee- ja mürgipritsid jm,
 • puidutööriistad: vasarad, saed, kirved, höövlid, peitlid, trellid jm,
 • masinad ja seadmed: niidukid, trimmerid, hekilõikurid jm,
 • muud abivahendid: koristusvahendid jm.

Maastikuehitaja töö on paindliku tööajaga, vajadusel töötatakse ka puhkepäevadel. Töö on vahelduvate tööülesannetega ning toimub põhiliselt välitingimustes ja vahel sisetingimustes. Noorem-maastikuehitaja töö eripära on töötamine avalikus ruumis, tööriietes ja möödakäijate pilgu all; raskuste tõstmine, töötamine sundasendis, müra, vibratsioon, heitgaasid, ilmastikutingimuste ja temperatuuride vaheldumine, niiskus ning kokkupuude erinevate allergeenidega (nt kemikaalid, tolm jm).

Maastikuehitaja töötab välitingimustes ja vajaduse korral avalikus ruumis, sellel kutsealal töötamine nõuab head tervist, füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust.

 

Kandideerimiseks esita avaldus SAISis või koolis kohapeal.

Vastuvõtt 2023-2024. õppeaastaks on lõppenud.

 

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppekava maht 120 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Maastikuehitaja, tase 4

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.