Maaler - 4. tase

square_foot
kutseõpe, õppeaeg 1 aasta
 • õpid päevases õppes eesti keeles või õhtuses õppes vene keele
 • koolipõhine õpe
 • praktika osakaal on kuni pool õppekava mahust
 • eesti õppekeelega rühma kontaktõpe toimub alates 04.09.2023 E-N algusega kell 8.25
 • vene õppekeelega rühma kontaktõpe toimub alates 06.09.2023 üle nädala K-R algusega kell 14.00
TEK-maaler7v.JPG

Maalri põhilised tööülesanded on:

 • pindade ettevalmistamine,
 • materjalide arvestus, mõõtu lõikamine ja paigaldamine,
 • lõppviimistluse teostamine: värvimine, lakkimine, õlitamine,
 • pindade katmine rullmaterjali, näiteks tapeedi või tekstiiliga.

Maalrid töötavad:

 • ehitusettevõtetes ja
 • kinnisvarahooldusettevõtetes.

Maalri töövahenditeks on:

 • käsitööriistad: pahtlilabidas, pintsel, tapeedirull, värvirull,
 • masinad ja seadmed: segutrell, lihvimisseadmed, värviprits,
 • erinevad materjalid: kuivsegud, värvid, lakid, liimid, lahustid, rullmaterjalid.

Maalrid töötavad nii siseruumides kui ka välitingimustes. Töö on füüsiliselt koormav ja töörütm vahelduv. Töötatakse enamasti seistes, sageli tuleb töötada sundasendites: redelil seistes, kummargil, põlvili, käte asend võib olla ka pea kohal. Töös puututakse kokku tolmu ja erinevate kemikaalidega. Vastunäidustatud on allergia värvainete ja lahustite suhtes. Maalrid peavad järgima tööeeskirju ja ohutusnõudeid ning kasutama isikukaitsevahendeid: põlvekaitsmeid, tolmumaski, kaitseprille ja –kindaid ning turvajalatseid.


Kandideerimiseks esita avaldus SAISis või koolis kohapeal.

Vastuvõtt eesti rühma 2023-2024. õppeaastaks on lõppenud.

 

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppekava maht 60 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Maaler, tase 4

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.