Lamekatuseehitaja - 4. tase

square_foot
kutseõpe, õppeaeg 1 aasta
 • töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe
 • vähemalt 2/3 õppest toimub praktikana ettevõttes
 • vajalik on erialase töökoha olemasolu või kokkulepe selle saamiseks
 • vastuvõtt avatakse ja kontaktõppe toimumise aeg teatatakse novembris 2022
katuseehitaja.jpg

Lamekatuseehitaja ehitab valmis lamekatuse, mis peab vett, tuult, sooja ja veeauru ning juhib ära sademevett. Vajadusel rajab tuulutussüsteemi. Lamekatuseehitaja töötab juhendamisel või meeskonnas, täites iseseisvalt või juhendamisel temale antud tööülesandeid.

Lamekatuseehitaja peamised ülesanded:

 • teeb ettevalmistustööd ja ladustab materjalid,
 • ehitab katusekalded,
 • paigaldab aurutõkke, soojustuse, hüdroisolatsiooni, plekkdetailid ja vihmaveesüsteemid,
 • ehitab vajalikud sõlmed, 
 • paigaldab plastrullmaterjale ja vedelaid hüdroisolatsioonimaterjale,
 • vajadusel lammutab ja parandab olemasolevaid lamekatuseid.

Lameaktuseehitaja kasutab oma töös järgmisi tööriistu:

 • elektrilised ja mehaanilised käsitööriistad,
 • gaasipõleti, katusekatte keevitusautomaat,
 • käsiföön, kuumaõhu keevitusautomaat, rullik, 
 • liimimasin, liimiharjad- ja rullid, 
 • paigaldusrullid.

Lamekatuseehitaja töö eeldab head füüsilist vormi, head koordinatsiooni ja nägemist ning käelist osavust. Oluline on kõrgustaluvuse ja tähelepanelikkus. Töös tuleb olla hoolikas ja vastutustundlik, kuna tehtud eksimused võivad põhjustada suuri materiaalseid kahjusid (vee-, tule- või tormikahjustused) ehitisele ja selle osadele.

Lamekatuseehitajad töötavad üldjuhul viis päeva nädalas, kaheksa tundi päevas. Sõltuvalt objektist, ilmastikust ja valmimistähtaegadest võib tööaeg muutuda. Töö tempo ja tööülesanded on vahelduvad.

Lamekatuseehitaja töötingimused on muutlikud. Tööd tuleb teha aastaringselt, sõltumata ilmatikutingimustest. Töö toimub valdavalt kõrgustes. Ohupiirkondades või katuseservadel töötades on vajalik kasutada spetsiaalset turvavarustust, näiteks turvarakmed. Töö käigus tuleb tõsta ja teisaldada raskeid ehitusmaterjale ning töötada sundasendites. Potentsiaalseks ohu allikaks on ka gaasipõleti lahtine tuli.

 

person
Jana Mäekivi
õppesekretär

Õpingud

 • õppeaeg 1 aasta
 • õppekava maht 60 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Lamekatuseehitaja, tase 4