Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp

square_foot
4. tase, kutseõpe, õppeaeg 1 aasta
 • õpid koolipõhises õhtuses õppes
 • praktika osakaal on kuni pool õppekava mahust
 • kontaktõpe toimub alates 04.09.2023 üle nädala E-K algusega 14.00
sinine.png

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp:

 • tegeleb kütte- ja jahutussüsteemide paigaldamise (väljaarvatud HFC-ainega külmakontuuri ühendamisega), hooldamise, remondi, käivitamise ja häälestamisega,
 • lokaliseerib ja likvideerib avariisid,
 • teeb küttesüsteemi, vee- ja kaudse külmakandja torude ja süsteemide hooldustöid.

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa põhilisteks töövahenditeks on:

 • tõstuk, 
 • pinnasevibraator,
 • ketaslõikur, akutrell, vibrotrell,
 • teemantpuurmasin,
 • toruliitmike tegemiseks pressid, 
 • keevitusagregaadid, 
 • plekikäärid, ehitusnuga, mõõtmisvahendid (mõõdulint, nivelliir, lasermõõtjad jne), tangid, rakised jne.

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepad töötavad peamiselt ehituse või kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes. Nende peamine tööülesanne on kütte- ja jahutussüsteemide ning -seadmete paigaldamine. Põhilised tegevused on torude lõikamine, ühendamine ja painutamine, monteerimine, isoleerimine, torude läbipesu, mõõtmine ja katsetamine. Välistrasside ja rajatiste ehitamisel lisanduvad torustike aluste rajamine ja kraavkaeviku tagasitäitmine.


Kandideerimiseks esita avaldus SAISis või koolis kohapeal.

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppekava maht 60 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4
 • sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust, rohkem infot leiad Eesti Töötukassa kodulehelt

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.