Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus

square_foot
4. tase, kutsekeskharidusõpe
 • õppeaeg 3 aastat
 • õpid koolipõhises päevases õppes
 • praktika osakaal on kuni pool õppekava mahust
 • kontaktõpe toimub E-R algusega 8.25
sinine.png

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse erialal õpid:

 • betoonkonstruktsioonide ehitajaks ja müürsepaks.

Betoonkonstruktsioonide ehitajad ja müürsepad töötavad:

 • ehitusettevõttetes, 
 • kinnisvara korrashoiu ettevõttetes ja
 • betoonelemente valmistavates tehastes.

Betoonkonstruktsioonide ehitaja:

 • ehitab ja valmistab betoon- ja raudbetoonkonstruktsioone.

Müürsepa peamised tööülesanded on:

 • kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumine,
 • erinevatest materjalidest müüritiste ladumine, taastamine ja ümberehitamine.

Peamisteks töövahenditeks on:

 • betoonimikserid, -pumbad, -laoturid, -tihendajad, sarruse painutuspink,
 • elektrilised ja mehaanilised tööriistad ja masinad: vasarad, saed, lihvijad, lõikurid, kirved, höövlid, peitlid, kellud, müürihaamrid, segistid,
 • mõõteriistad: mõõdulindid, loodid, nivelliirid.

Betoonkonstruktsioonide ehitajad ja müürsepad töötavad valdavalt välitingimustes erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes. Töö nõuab füüsilist pingutust, sageli tuleb tõsta raskeid ehitusdetaile ja -materjale, töötada sundasendis, ronida tellingutel, redelitel ning konstruktsioonidel.

Töötamisel tuleb arvestada tolmu, õhus lenduvate keemilisete ühendite, müra, temperatuurikõikumiste ja tuuletõmbusega. Töötajad peavad järgima tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid, kohustuslik on kasutada kaitseriietust ja -vahendeid.


Kandideerimiseks esita avaldus SAISis või koolis kohapeal.

Vastuvõtt 2023-2024. õppeaastaks on lõppenud.

 

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppekava maht 180 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutsed Müürsepp, tase 4 ja Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4 ja kutsekeskhariduse

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.