Ehitusviimistlus

square_foot
4. tase, kutsekeskharidusõpe
 • õppeaeg 3 aastat
 • õpid koolipõhises päevases õppes eesti keeles
 • praktika osakaal on kuni pool õppekava mahust
 • kontaktõpe toimub E-R algusega 8.25
TEK-maaler10v.JPG

Ehitusviimistlejateks on maalrid, krohvijad ja plaatijad, kelle töö on:

 • pindade ettevalmistamine,
 • materjalide arvestus, mõõtu lõikamine ja paigaldamine,
 • pindade viimistlemine: värvimine, lakkimine, õlitamine,
 • pindade katmine rullmaterjaliga, näiteks tapeedi või tekstiiliga,
 • hoonete ja rajatiste erinevate pindade krohvimine ja tasandamine,
 • pindade plaatimine.

Ehitusviimistlejad töötavad peamiselt:

 • ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes.

Ehitusviimistleja põhilisteks töövahenditeks on:

 • käsitööriistad: pahtlilabidas, pintsel, tapeedirull, värvirull, plaadikamm, segukellu, vuugiraud, lõiketangid, plaadinuga, hõõruti, tasanduslatt, rihtlatt, krohvisilur,
 • masinad ja seadmed: segutrell, lihvimisseadmed, värviprits, plaadilõikur, frees,
 • käsi- ja elektrilised mõõteriistad: lood, laser,
 • erinevad materjalid: kuivsegud, värvid, lakid, liimid, lahustid, rullmaterjalid, plaatmaterjalid, hermeetikud.

Ehitusviimistleja töötab nii siseruumides kui ka välitingimustes. Töö on füüsiliselt koormav ja töörütm vahelduv. Töötatakse enamasti seistes, sageli tuleb töötada sundasendites: redelil seistes, kummargil, põlvili, käte asend võib olla ka pea kohal. Töös puututakse kokku tolmu ja erinevate kemikaalidega. Vastunäidustatud on allergia värvainete ja lahustite suhtes. Ehitusviimistleja peab järgima tööeeskirju ja ohutusnõudeid ning kasutama isikukaitsevahendeid: põlvekaitsmeid, tolmumaski, kaitseprille ja –kindaid ning turvajalatseid.


Kandideerimiseks esita avaldus SAISis või koolis kohapeal.

Vastuvõtt 2023-2024. õppeaastaks on lõppenud.

 

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppekava maht 180 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Maaler, tase 4 ja kutsekeskhariduse

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.