CNC puidutöötlemiskeskuse operaator

square_foot
4. tase, kutseõpe, õppeaeg 6 kuud
 • õpid koolipõhises õhtuses õppes
 • õpingud sisaldavad praktikat ettevõttes 
 • kontaktõpe toimub alates 02.09.2024 üle nädala E–K algusega kell 14.00
TEK-CNC4

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator:

 • tunneb CNC pinkide ehitust ning tööpõhimõtteid ja võimalusi,
 • tunneb kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi,
 • valib või koostab detaili valmistamiseks programmi lähtudes tööjoonisest,
 • seadistab CNC töötlemiskeskuse ja valmistab detaile,
 • hindab detaili vastavust tööülesandes antud kvaliteedinõuetele.

CNC puidutöötlemiskeskuse operaatorid töötavad mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes.

Põhilisteks töövahenditeks on:

 • CNC pingid,
 • elektrilised, pneumaatilised ning muud käsitööriistad,
 • mõõteriistad: nihik, mõõdulint, nurgamõõteseade.

CNC puidutöötlemiskeskuse operaatori töökeskkond on siseruumides ja võib olla mürarikas. Tööruumides esineb puidutolmu, mis võib tekitada allergilisi reaktsioone. Töötamisel on kohustuslik järgida ohutusnõudeid ning kasutada kaitseriietust ja -vahendeid.

Tallinna Ehituskoolis CNC puidutöötlemiskeskuse operaatoriks õppimisel on sinu õpingute põhiteemadeks:

 • CNC puidutöötlemiskeskuse operaatori alusteadmised
 • CAD/CAM tarkvara
 • Puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine CNC töötlemiskeskustel
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Praktika ettevõttes


Kandideerimiseks esita avaldus ja dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS või koolis kohapeal.

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppeaeg 6 kuud
 • õppekava maht 30 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4
 • sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust, rohkem infot leiad Eesti Töötukassa kodulehelt 

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.