CNC puidutöötlemiskeskuse operaator

square_foot
4. tase, kutseõpe, õppeaeg pool aastat
 • õpid koolipõhises õhtuses õppes
 • õpingud sisaldavad praktikat ettevõttes 
 • kontaktõpe toimub alates 04.09.2023 üle nädala E-K algusega kell 14.00
TEL-CNC4.JPG

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator:

 • tunneb tööpinkide ja seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid ja võimalusi,
 • tunneb kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi,
 • valib või koostab detaili valmistamiseks programmi lähtudes tööjoonisest,
 • seadistab CNC töötlemiskeskuse ja valmistab detaile,
 • hindab detaili vastavust tööülesandes antud kvaliteedinõuetele.

CNC puidutöötlemiskeskuse operaatorid töötavad mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes.

Põhilisteks töövahenditeks on:

 • puidutöötlemispingid,
 • elektrilised, pneumaatilised ning muud käsitööriistad,
 • mõõteriistad: nihik, mõõdulint, nurgamõõteseade.

CNC puidutöötlemiskeskuse operaatori töökeskkond on siseruumides ja võib olla mürarikas. Tööruumides esineb puidutolmu, mis võib tekitada allergilisi reaktsioone. Töötamisel on kohustuslik järgida ohutusnõudeid ning kasutada kaitseriietust ja -vahendeid.


Kandideerimiseks esita avaldus SAISis või koolis kohapeal.

Vastuvõtt 2023-2024. õppeaastaks on lõppenud.

 

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppekava maht 30 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4
 • sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust, rohkem infot leiad Eesti Töötukassa kodulehelt 

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.