Puidupingioperaator - 3. tase

square_foot
kutseõpe
 • õppeaeg 1 aasta
 • õpid töökohapõhises õppes ehk õpipoisiõppes
 • töökohapõhine õpe eeldab erialase töökoha olemasolu või kokkulepet selle saamiseks
 • vähemalt 2/3 õppest toimub praktikana ettevõttes
tisler

Puidupingioperaator on oskustööline, kes:

 • töötab mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes,
 • lõiketöötleb puidutöötlemispinkidel puitu või puidupõhiseid materjale,
 • tunneb puidutöötlemispinkide ja -seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid,
 • tunneb detailide lõiketöötlemise režiime ning kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi ja toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid.

Puidupingioperaator põhilisteks töövahenditeks on:

 • puidutöötlemispingid,
 • lõikeriistad,
 • mõõteriistad (nihik, mõõdulint, nurgamõõteseade jne),
 • elektrilised ja pneumaatilised käsitööriistad.

Puidupingioperaatori tööaeg võib sõltuvalt tööandjast olla vahetustega, töögraafiku alusel, hõlmates ka öist aega, nädalavahetusi ning riigipühasid. Töötempo võib periooditi olla kiire ja pingeline. Töökeskkond asub siseruumides ning võib olla mürarikas. 

Kutse eeldab matemaatilis-loogilist võimekust ja analüüsioskust, ruumilist kujutlusvõimet, liigutuste täpsust, koordinatsiooni ning füüsilise pingutuse võimet, tehnilist taiplikkust ja vastutustunnet. Kõrgendatud ja pidev tähelepanu töö protsessi jälgimisele eeldab vaimset pingetaluvust.

 

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppekava maht 60 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 3. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega saad lõputunnistuse 3. taseme kutseõppe läbimise kohta