Targa maja lahendused

Koolitus on mõeldud eelkõige sisetöödeelektrikutele, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku tänapäevaste hoonemugavussüsteemidega (ülesehitamine, hooldamine, rikete likvideerimine). Täpsema ülevaate koolituse sisust leiab õppekavast.

calendar_month
13.10.2022 - 11.11.2022
euro
Tasuta - õppegrupp on komplekteeritud
file_open
Õppekava

Koolitaja: Egon Jõgisaar
Koolituse maht: 50 akadeemilist tundi

Targa maja lahendused
  • Tegemist on praktilise koolitusega, mis eeldab koolis kohapeal käimist. 
  • Koolitus toimub kaks korda nädalas (neljapäeviti ja reedeti) õhtusel ajal kell 17-21. 
  • Kokku 10 koolituskorda: 13.10, 14.10, 20.10, 21.10, 27.10, 28.10, 3.11, 4.11, 10.11 ja 11.11.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on:

  • õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine (tutvu õppekavaga);
  • motivatsioon (põhjendus, miks soovite koolitusel osaleda).

Motivatsiooni osas palume lühidalt kirjeldada oma motivatsiooni koolitusel osalemiseks ning õpitu rakendamiseks tööalaste kompetentside arendamise seisukohast. Juhime tähelepanu, et motivatsiooni kirjeldus võib saada määravaks ühe või teise registreerunu eelistamisel õppekohale ning seetõttu on oluline oma motivatsioon piisavalt lahti kirjutada.

Palun arvestage, et taotluse esitamine ei taga automaatselt õppegruppi arvamist. Koolitusele pääsenutega võetakse ühendust e-maili või telefoni teel hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse algust. Koolitusele mittepääsemisest teavitatakse e-maili teel.

Koolituse õppegrupp on komplekteeritud. Kui oled huvitatud infost, millal sama koolitust uuesti pakume, siis jäta meile oma kontakt siin

person
Helen Lepp
täienduskoolituse spetsialist

 

Tasuta koolitused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium. Finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi toetava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine", mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. 
 

Koolituste sihtrühm ei ole piiratud osalejate haridusliku tausta vms tingimustega.
 

Osaleda ei saa täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
 


Koolitusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013 nr 33 ja 19.06.2015 nr 27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid edastada Haridus- ja Teadusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.