Kaasaegsete ja keskkonnasäästlike küttekollete ehitus

Õppima on oodatud pottsepa kutsetunnistusega inimesed, kes soovivad täiendada teadmisi ja oskusi kaasaegsete, puhtama põlemise ja suurema kasuteguriga küttekollete ehitamisest

calendar_month
26.08.2024 - 30.08.2024
euro
Tasuta
file_open
Õppekava

Koolitajad: Andres Selli, Eero Tisler
Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi

Kaasaegsete ja keskkonnasäästlike küttekollete ehitus

Kursus toimub ühe nädala vältel, 26.08.-30.08.2024. Koolituspäevad algavad kell 9:00 ja kestavad 8 akadeemilist tundi (6 täistundi), koolituspäeva lõpp võib nihkuda lõuna ja vaheaegade võrra.  

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine (tutvu õppekavaga):

  • eesti keele valdamine tasemel, mis võimaldab kursuse sisu omandada;
  • arvutioskus tavakasutaja tasemel;
  • pottsepp-sell tase 3, pottsepp tase 4 või pottseppmeister tase 5 kutsetunnistus.

Palun arvestage, et taotluse esitamine ei taga automaatselt õppegruppi arvamist. Koolitusele pääsenutega võetakse ühendust e-maili või telefoni teel hiljemalt nädal enne koolituse algust. Koolitusele mittepääsemisest teavitatakse e-maili teel.

person
Kaia Liikane
täienduskoolituse spetsialist
call5558 0285
meeting_room126

 

Selle täienduskoolituse kursuse finantseerimine toimub läbi Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu NextGenerationEU investeeringu "Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks". Taasterahastu eesmärk on toetada investeeringuid ja reforme, mis on hädavajalikud majanduse pikaajaliseks taastumiseks, liikmesriikide majanduse ja sotsiaalse vastupidavuse suurendamiseks ning rohelise ja digiülemineku toetamiseks. 
 


 

Koolituskaart

Tallinna Ehituskool on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.
Rohkem infot koolituskaardi kohta leiad Töötukassa kodulehelt.