Kaasaegsete ja keskkonnasäästlike küttekollete ehitus

Koolitus on mõeldud igapäevaselt pottsepatöid teostavatele kutsetunnistusega pottseppadele, kes soovivad täiendada oma teadmisi Kachelofen Calculation 2plus programmi kasutamisest. Täpsema ülevaate koolituse sisust leiab õppekavast.

calendar_month
11.01.2023 - 13.01.2023
euro
Tasuta - õppegrupp on komplekteeritud
file_open
Õppekava

Koolitajad: Andres Selli, Eero Tisler
Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi

Kaasaegsete ja keskkonnasäästlike küttekollete ehitus

Õppegrupp on komplekteeritud, ootenimekirja pääsemiseks saada palun kiri helen.lepp@ehituskool.ee

 • Tegemist on praktilise koolitusega kooli arvutiklassis ja praktikamajas pottseppade tööalal.
 • Koolitus toimub kolmel päeval:
  I (11.01) ja II (12.01) koolituspäev kell 8.30 - 16.45
  III (13.01) koolituspäev kell 8.30 - 15.30
 • Koolitusel osalemiseks on vajalikud tööriided.
   

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on:

 • õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine (tutvu õppekavaga);
 • motivatsioon (põhjendus, miks soovite koolitusel osaleda).

Motivatsiooni osas palume lühidalt kirjeldada oma motivatsiooni koolitusel osalemiseks ning õpitu rakendamiseks tööalaste kompetentside arendamise seisukohast. Juhime tähelepanu, et motivatsiooni kirjeldus võib saada määravaks ühe või teise registreerunu eelistamisel õppekohale ning seetõttu on oluline oma motivatsioon piisavalt lahti kirjutada.

Palun arvestage, et taotluse esitamine ei taga automaatselt õppegruppi arvamist. Koolitusele pääsenutega võetakse ühendust e-maili või telefoni teel hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse algust. Koolitusele mittepääsemisest teavitatakse e-maili teel.

person
Helen Lepp
täienduskoolituse spetsialist

 

Tasuta koolitused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium. Finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi toetava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine", mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. 
 

Koolituste sihtrühm ei ole piiratud osalejate haridusliku tausta vms tingimustega.
 

Osaleda ei saa täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
 

Koolituskaart

Tallinna Ehituskool on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.
Rohkem infot koolituskaardi kohta leiad Töötukassa kodulehelt.