Ruumiline modelleerimine ehitajatele AutoCAD keskkonnas

Koolitus on mõeldud ehitusvaldkonnas töötavatele isikutele, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi ruumilisest modelleerimisest AutoCAD keskkonnas. Täpsema ülevaate koolituse sisust leiab õppekavast.

calendar_month
28.08.2023 - 20.09.2023
euro
Tasuta
file_open
Õppekava

Koolitaja: Jevgeni Kareva
Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi

Ruumiline modelleerimine ehitajatele AutoCAD keskkonnas

Oleme avanud registreerumise Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastatud kursustele sügisperioodil.

  • Tegemist on praktilise koolitusega, mis eeldab koolis kohapeal käimist. 
  • Koolitus toimub kaks korda nädalas (esmaspäeviti ja kolmapäeviti) õhtusel ajal kell 17-21. 
  • Kokku 8 koolituskorda: 28.08, 30.08, 4.09, 6.09, 11.09, 13.09, 18.09 ja 20.09.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on:

  • õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine (tutvu õppekavaga);
  • motivatsioon (põhjendus, miks soovite koolitusel osaleda).

Motivatsiooni osas palume lühidalt kirjeldada oma motivatsiooni koolitusel osalemiseks ning õpitu rakendamiseks tööalaste kompetentside arendamise seisukohast. Juhime tähelepanu, et motivatsiooni kirjeldus võib saada määravaks ühe või teise registreerunu eelistamisel õppekohale ning seetõttu on oluline oma motivatsioon piisavalt lahti kirjutada.

Palun arvestage, et taotluse esitamine ei taga automaatselt õppegruppi arvamist. Koolitusele pääsenutega võetakse ühendust e-maili või telefoni teel hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse algust. Koolitusele mittepääsemisest teavitatakse e-maili teel.

person
Kaia Liikane
täienduskoolituse spetsialist
call5558 0285
meeting_room126

 

Tasuta koolitused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium. Finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi toetava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine", mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. 
 

Koolituste sihtrühm ei ole piiratud osalejate haridusliku tausta vms tingimustega.
 

Osaleda ei saa täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
 

Koolituskaart

Tallinna Ehituskool on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.
Rohkem infot koolituskaardi kohta leiad Töötukassa kodulehelt.

 

Koolituse eest tasumine 

Osaleja e-mailile saadetakse 10 päeva enne koolituse algust arve, mis tuleb tasuda täies ulatuses hiljemalt koolituse esimeseks päevaks. 

 

Koolituse maksumus

Hind on lõplik, käibemaksu ei lisandu.
Eraisikud saavad koolituse eest tasutud summat näidata oma tuludeklaratsioonis koolituskuluna, mis arvatakse maksustamisperioodi tulust maha (Tulumaksuseadus §26). Kui koolitatav on 26aastane ja vanem, siis saab tasutud koolituskulu tulust maha arvata ainult koolitatav ise.