Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Viimased uudised

 

Arhiiv

Tallinna Ehituskool ja Reparo Ehitus OÜ sõlmisid koostöökokkuleppe

Tallinna Ehituskool ja Reparo Ehitus OÜ sõlmisid koostöökokkuleppe eesmärgiga populariseerida ehituse valdkonna kutseharidust, arendada avaliku- ja erasektori koostööd ning suurendada praktilise töö osakaalu ehitusõppes.

Esimene koostöö, mis algab juba 2021 aasta sügisel toimub puitkonstruktsioonide projekteerimise ja ehituse suunal, kus õpilastöö raames tehakse läbi reaalsed ehitusetapid ning töö tulemuseks valmib puidust väikevorm.

 

Tallinna Ehituskool on kaasaaegne õppeasutus, mis arvestab õppekava kokkupanekul tänapäevaseid tööturu vajadusi. Tallinna Ehituskool on kaasaegse õpikeskkonnaga ja professionaalsete õpetajatega Eesti ainuke ehituserialade õpetamisele spetsialiseerunud kutseõppeasutus, mis pakub erialast koolitust nii taseme- kui täiendusõppena kõigile huvilistele, sõltumata nende vanusest või haridustasemest. Erinevad õppevormid (sessioonõpe, õhtune õpe, töökohapõhine õpe) ja paindlik õppekorraldus võimaldavad edukalt õppetöös osaleda ka juba töötavatel inimestel, kes tänaseks moodustavad üle poole kõigist kooli õppijatest. Kooli eesmärk on pakkuda oma õpilastele erialaseid oskusi ja teadmisi, mis võimaldavad neil hiljem edukalt töömaailma siseneda või selles oma väljavaateid parendada.

Reparo Ehituse juht Ülo Jaanisoo soovib alanud koostöö raames viia Tallinna Ehituskooli juurde veel rohkem praktilisi kogemusi, mis kuuluvad tegeliku ehitusprotsessi juurde. „Koolist saadav alusõpe on tähtis ning seda pädevust jagub Tallinna Ehituskoolis küllaga. Eesmärk on koolist saadavat teadmist ja platsikogemust üksteisele lähendada. Kõikide ehitusetappide oma käega läbi tegemine, esilekerkivate probleemide lahendamine ja sellega kaasnevad kogemused, enesekindlus ning vilumus on ehitusplatsil hiljem kulla hinnaga“.

Alanud ühistegevus seisab osapoolte sarnastel väärtushinnangutel ja jagatud tulevikuvaatel kutsehariduse võimalustele ja kitsaskohtadele. Osapooled näevad kutsehariduse tulevikku era- ja avaliku sektori laiemas koostöös.

 

Tallinna Ehituskool on Eestis ehitus-. elektri- ja puidutöötlemise valdkonnas juhtiv, kvaliteetne, jätkusuutlik ja pidevalt arenev kutseõppekeskus. Kooli missiooniks on tööturu nõuetele vastava rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise oskustööjõu koolitamine.

 

Reparo Ehitus on 20-aastase kogemusega ehitusettevõte, mis tegeleb hoonete ehituse ja rekonstrueerimise valdkonnas. Ettevõte on orienteeritud pidevale enesetäiendamisele ja arengule, tehes sotsiaalselt vastutustundlikke ja keskkonna jätkusuutlikkust arvestavaid valikuid ja koostööd.

Tallinna Ehituskooli direktor                                                              

Raivo Niidas                                                                                              

Reparo Ehitus OÜ juhataja

Ülo Jaanisoo

 

Kommunikatsiooni kontaktid

Katrin Haug                                                                                               

katrin.haug@ehituskool.ee                                                                      

www.ehituskool.ee   

 

Stiina Liivrand     

stiina.liivrand@reparo.ee                                                                        

www.reparo.ee

 

 

 

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile