Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Viimased uudised

 

Arhiiv

Tagasiside ehituskooli praktikantidele

Avaldame ühe selle suve väljavõtte praktikaettevõtte tagasisidest:

"Tere, kiidan ehituskooli praktikant Richard Poltragot ja Anton Korotkovi. Noormehed on väga kohusetundlikud ja teavad ning oskavad seda, mida teha vaja. On koostöövalmis, huvi ja küsimused ei jää ainult sõnade taha. Poisid teevad tööd hästi ja õppivad tööde käigus juurde. Praktikaperioodil töötasime põhimõtteliselt iga päev. Poisid said tööülesanded ja täitsid neid iseseisvalt, ei pidanud näpuga näitama ja järel käima. Mina ütlesin, näitasin, seletasin ja poisid tegid kõik ära. Töö tuli hästi välja. Vigadest ei räägi, need parandati tööde käigus.

Kiidan noormehi ja olen neid nõus tööle võtme täistööaja ja kohaga.

Meeldivat koostööd soovides!
Elekter sinu kodus OÜ
Tanel Lahtein (elektritööde juhataja)"

7.JPG 

Tehti ettepanek tunnustada Tallinna Ehituskooli praktika protsessi kvaliteeti. 13. juunil 2019. a. Pärnus omistati Tallinna Ehituskoolile 'tunnustatud praktikasüsteemi märgis'. Tallinna Ehituskooli praktikakorralduse juht on Ulvi Noor.

ÜLDINE KOKKUVÕTTEV TAGASISIDE KOOLILE (tagasisideraportist): 

  • Koolil on selge ja süsteemne praktikakorraldus.
  • Koolil on määratletud praktikate koordinaator.
  • Praktikaga seonduvad juhised ja dokumendid on kergesti leitavad kooli kodulehel.
  • Praktika sooritatakse sageli kindlate partnerite juures, kellel on pädevus ja kogemused  praktikandi juhendamisel.
  • Praktika käigus suheldakse kõigi osapooltega ja ollakse kursis toimuvaga.
  • Tagasisidet kogutakse, selle alusel tehakse kokkuvõte

 

Avaldatud 22.08.2019 LT

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile