Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Viimased uudised

 

Arhiiv

Riigieksamitest 2020

Riigieksamite korraldamise erisused 2019/2020. õppeaastal

Tulenevalt Covid-19 viiruse levikust Eestis on Vabariigi Valitsus ja Haridus- ja Teadusministeerium  4. mail. 2020 kiitnud heaks gümnaasiumi lõpetamise ja riigieksamite korraldamise erisused 2019/2020 õppeaastal.

Riigieksamite ajad on järgmised:

  1) eesti keel (kirjalik) – 29. mai 2020. a;  

  2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;  

  3) eesti keel teise keelena (suuline) – 1.–3. juuni 2020. a;   

 4) matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2020. a.

Inglise keele riigieksamit 2020. a kevadel ei toimu.

Riigieksamite sooritamine on vabatahtlik 

Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus, st riigieksamite sooritamine on vabatahtlik.   Riigieksamid tuleb teha juhul, kui õpilasel on plaanis edasi õppida erialal, kus kõrgkool nõuab sisseastumisel riigieksamite tulemusi.

1) Kui õpilane ei soovi 2020. a ühte või mitut riigieksamit sooritada, siis on tal võimalik saata oma riigieksami tühistamise soov  aadressile: innove@innove.ee hiljemalt 11. maiks 2020. E-kirjas palume õpilasel märkida oma täisnimi, isikukood ja eksamiaine(d), millest ta soovib loobuda. 

2) Kui õpilasel on olemas eesti keele B2 ja/või C1 tasemetunnistus, siis pole tal tarvis sooritada eesti keel teise keelena riigieksamit. Kool ei pea  SA-le  Innove saatma õpilase eesti keele oskuse tunnistust ega tunnistuse koopiat. Õpilane teatab oma eesti keel teise keelena riigieksami (B2) tühistamisest ülaltoodud viisil 11. maiks 2020.

3) Kui õpilane soovib riigieksamit sooritada, siis pole vaja midagi teha, sest tema andmed on juba Eksamite Infosüsteemis olemas. SA Innove edastab õpilasele eksami toimumise aja ja koha e-posti teel hiljemalt 7 päeva enne eksami toimumist.

 

Riigieksamite tulemused  

Riigieksamitulemused on teada hiljemalt 30. juunil 2020.a, õpilastele väljastatakse elektroonilised riigieksamitunnistused hiljemalt 1. juulil 2020. a.  

Lisaeksamid   

2020. aasta kevadel läbi viidavate riigieksamite lisaeksamid korraldatakse 2020/2021. õppeaasta esimesel poolaastal.

Lisaeksamil osalemiseks tuleb õpilasel registreerida ennast eksamile EIS-s https://eis.ekk.edu.ee/eis perioodil 6. juuni - 17. juuli 2020.

 

Loe ka juhiseid Covid-19 perioodil eksamite korraldamiseks.

Info riigieksamitest SA Innove kodulehel https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/koolidele-riigieksamitest/.

2020.05.06 riigieksamitest Innovelt.png

2020.05.06 riigieksamite tulemused Innovelt.png

2020.05.06 riigieksamid voorkeeled Innovelt.png

Avaldatud 06.05.2020 LT

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile