Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Viimased uudised

 

Arhiiv

Praktikavõimalused Euroopas 2017

Tänu Erasmus+ programmi raames toimivatele projektidele, on Tallinna Ehituskooli õpilastel võimalik sooritada erialane praktika ka välisriikides. Praktikaperioodi pikkuseks on 6 nädalat. Praktikad jäävad ajavahemikku aprill – juuni 2017.

Projektide esmane eesmärk on pakkuda Tallinna Ehituskooli õpilastele võimalust täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi ning saada kogemusi rahvusvahelises töökeskkonnas. Samas annab projektis osalemine ka hea võimaluse võõrkeelte praktiseerimiseks ja toimetulekuks tavapärasest erinevas elukeskkonnas. Loomulikult on boonuseks veel võimalus avardada oma silmaringi ja õppida tundma teisi kultuure. Projekti rahastus katab kõik õpirändega seonduvad otsesed kulud - osalejate transpordi Tallinnast praktika toimumise kohta, majutuse ja elamisrahad praktika ajal.

2017 aasta kevadperioodi esmased praktikakohad on alljärgnevad:
Ungari - 6 õpilast (puit- ja kiviehitiste ehitusrestauraator, puusepp, kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja)
Saksamaa -13 õpilast (kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja, puusepp, viimistleja)
Itaalia - 6 õpilast (mööblirestauraator, tisler, kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja, puusepp)
Malta - 8 õpilast (kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja, tisler, elektrik)
Portugal - 4 õpilast (kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja, puusepp, viimistleja)

Välispraktikal osaleda soovijatelt ootame kirjalikke sooviavaldusi ja motivatsioonikirju aadressile koolitus@ehituskool.ee  või paberkandjal kab. 126.

Avaldusel palume kindlasti märkida: Osaleja nimi, isikukood, telefoni nr., e-mail, õpitav eriala, õpperühm.
Avalduste esitamise tähtaeg on 16.12.2016.

Varasemate õpirännetes osalenud õpilaste muljeid saate lugeda TEK kodulehelt ja blogist: https://www.ehituskool.ee/esileht/uudised/tek-praktika-valismaal/

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile