Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Viimased uudised

 

Arhiiv

Noor Meister 2018 tänuüritus

16. mail, toimus Tallinna Ehituskooli tänuüritus kõigile tublidele tegijatele, võistlejatele, juhendajatele, abilistele, vabatahtlikele ehituskoolsit, kelle panus oli suur ja kelle töö oli suurepärane, ilma kelleta olnuks Noor Meister 2018 midagi muud, kui see oli!

Tänuüritusele olid kutsutud kõik võistlejad, kes on ühtlasi ka võitjad, kõik juhendajad, võistlusalade ettevalmistajad, paigaldajad ja mahavõtjad, töötubade korraldajad ning õpetajatest ja õpilastest läbiviijad, kooliboksi korraldajad ja esindajad. Noor Meister 2018 korraldamisse oli kaasatud ligi kümnendik ehituskooli õpilastest ja vähemalt neljandik töötajatest.

Direktor tänas kõiki kutsutuid, rääkis nii suurepärastest tulemustest võistlustel "Noor Meister 2018" kui ka väljavaadetest rahvusvaheliste võistluste osas. Seejärel said sõna kõik meie võisteljad-võitjad.

Liivika Ilisson, kes saavutas esikoha ehitusviimistluses, rääkis, et võistlusel oli tal hea ja pigem kerge tunne, küll aga eelnev töö ja harjutamine olid rasked ja mahukad. Liivika tänas oma juhendajat Terje Jaksenit suurepärase töö ja õpetamise eest ja viskas nalja, et ette heita on tal õpetajale midagi ka – õpetaja tegi võistlusteks ettevalmistuva Liivika elu magusaks ja tõi toetamaks ikka ja jälle maitsvat šokolaadi, mis ei käi läheneva ranna hooajaga kokku.

Margus Švets ja Ermo Kungla, kes saavutasid esikoha puuseppade seas, rääkisid põhjalikult võistluse eesmärgist ja tööprotsessist. Poisid ütlesid, et võistlus oli neile väga hea väljakutse, seejuures andis õpetaja neile palju vabadust, mis ühelt poolt võis tunduda liiga suur, teisalt õppisid poisid veelgi enam ise otsustama ja vastutust võtma, seejuures räägib ka tulemus enda eest. Margus ja Ermo tänasid südamest oma juhendajat Alar Kurge.

Nikita Jurov, kes tõi müürseppade seast tubli kolmanda koha, ütles, et muidugi on kolmas koht väärikas võidukoht, siiski päris rahule ta sellega ei jäänud. Teisalt oli seda vaja, et teada saada, kus ta parasjagu oma oskuste ja teadmistega on. Ka Nikita väga tänas oma juhendajat Priit Valget ja õpetaja Meeta Heinastet.

Maarten Mägi, kes saavutas esikoha möööblitislerite võistlusel, tutvustas detailselt nii võistlustele eelnenud perioodi kui ka võistlustel kogetut. Maarten tõi välja oma nõrkused ja tugevused, et kui harjutades oli mõni asi keerukas, siis võistlusel oli see hoopis lihtne, pähkliks osutus mõni muu detail. Oma tagasihoidliku loomu pärast jättis Maarten mainimata, et tema esimest ja talle järgnenud teist kohta eristas kahekordne punktivahe – seda lisas Maarteni juhendaja Arvo Olkkonen, kellele Maarten oma kõnes suure aitäh ütles.

Markus Hanson, kes saavutas esikoha plaatijate seas, oli sel päeval Eesti teises otsas objekti lõpetamas, mistõttu ei saanud tänuüritusest osa võtta. Küll ei jäänud temagi sõnad kõlamata. „Tänan oma juhendajat, et ta uskus minusse lõpuni välja. Meeta on väga kindel ja rahulik õpetaja, annab väga häid instruktsioone. Nippe võiks ka välja tuua, praegu otseselt ei meenu, aga kõik tarkus läks võistlustel tarvis.“ nii kõlasid Markuse tänusõnad oma juhendajale Meeta Heinastele.

Rohkem pilte https://www.facebook.com/ehituskool/posts/1840373366014728.

_MG_6382.JPG

Avaldatud 17.05.2018 LT

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile