Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Viimased uudised

 

Arhiiv

Kutseõppe lõpetajate nominaalse õppeaja pikendamise võimalus seoses eriolukorraga 2020

 

Kutseõppe lõpetajate nominaalse õppeaja pikendamise võimalus seoses eriolukorraga 2020

COVID-19 levikuga tulenevast eriolukorrast tingituna võib õpilastel kutsekooli lõpetamise tingimuste täitmine (sh praktika ettevõttes, kutseeksami aja nihkumine) osutuda keeruliseks.

HTM on pakkunud võimaluse pikendada vajadusel õppija nominaalaega kutseõppeasutuse seaduse § 32 lg 8 alusel, maksimaalselt 60 EKAP ehk ühe õppeaasta ulatuses:

pikendamine.png

Selleks:

1) tuvastatakse, millistele õppijatele on vaja õppe lõpetamise edasilükkamiseks koostada IÕK ning fikseerida igale õppijale koostatavas IÕKs võimalikult lühidalt, milline osa õppekavast jääb õppijal pikendatud õppeajal täitmiseks.

2) koostatakse direktori käskkiri, mille lisadeks on õpilaste IÕKd.

Nominaalse õppeaja pikendamise märkimiseks EHISes tuleb õpilased märkida kui erivajadusega õppijad „tulenevalt eriolukorrast“ – eeltoodud seaduse sättest tulenevas mõistes.

Töökohapõhises õppes õppijate nominaalse õppeaja pikendamine on võimalik vaid juhul, kui õpilase ja ettevõtte vahel ei ole sõlmitud kehtivat töölepingut.

Õppeaega on EHISes võimalik pikendada vaid ühel korral ja pikendamise hetkel ei või õpilase õppe nominaalaeg olla ületatud.

 

Avaldatud 13.05.020 LT

 

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile