Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Kodanikupäeva külalisteks olid riigikogulased

Ehituskoolis on traditsiooniks saanud, et kodanikupäeval (26. november) külastavad kooli ja jagavad õpilastega nii päevapoliitilist infot kui ka oma arvamust kodanikuks olemisest, tuntud-teatud Riigikogu liikmed. Sel aastal oli külalisi kogunisti kaks.
Märt Sults kohtus vene keelt kõnelevate õpilastega  ja rääkis neile keelest, rahvast ja riigist ning kõige selle taustal kodanikuks olemisest. Kõlama jäi mõte – austa seda riiki, rahvast ja keelt, kellega koos elad, aga ära unusta oma emakeelt ja  rahvuslikke traditsioone. Ainult nii sünnibki tõeline kokkukuuluvus ja säilib erinevus. Kuna Märt Sultsil oli  kitarr kaasas, siis läks ka lauluks. Kohtumine oli emotsionaalne  ning avaldas positiivset muljet kõigile osavõtjatele.

Teise ja kolmanda kursuse õpilastele toimus kooli aulas avatud ühiskonnaõpetuse tund päevapoliitilistel teemadel ning esinejaks oli Martin Helme. Käsitleti kaht kõige enam kirgi kütvat teemat: pagulaspoliitika ja kooseluseadus.
Martin Helme rääkis  ühe kui teise teema tagamaadest nii Euroopa kui ka meie Riigikogu kontekstis. Tõi õpilastele arusaadavas keeles näiteid erakondade erinevatest seisukohtadest  ja probleemide võimalike lahenduste mõjust tavakodanikule.
Saalitäis õpilasi kuulas huviga ja tunni lõpus jätkus külalisele  teemakohaseid küsimusi, mis näitas, et ehituskooli õpilased on väärt kodanikud, kes on teadlikud lähemas ja kaugemas ümbruses  toimuvast, tunnevad huvi ja oskavad aktuaalsetes probleemides ka oma sõna sekka öelda.

20151126 kodanikupäev.jpg

20151126 kodanikupäev2.jpg

20151126 kodanikupäev3.jpg

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile