Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Viimased uudised

 

Arhiiv

Kes esinesid Tallinna Ehituskooli II karjääripäeval

II karjääripäev Tallinna Ehituskoolis toimus 12. veebruaril 2018. a. Karjääripäev sai teoks tänu ja koostöös Rajaleidja keskuse, Tööinspektsiooni, Töötukassa, Kutsekoja, Europassi ning ettevõtetega Merko ja Brandem. Harivate ettekannetega üheskoos toimusid individuaalsed töölevõtu simulatsioonid õpilaste ettevalmistatud CV-de ja motivatsioonikirjade alusel. Sisuka stendi, millega õpilased said tutvuda veebruari esimese poole jooksul, valmistasid ette Marja-Liisa Vaiksalu ja Triin Peterson Rajaleidja Keskusest.

Karjääripäeva juhatas sisse Marja-Liisa Vaiksalu (Rajaleidja Keskus), kes tutvustas esinejaid, teemasid, päevakava ja simulatsioonide läbiviimise põhimõtteid. Seejärel rääkis Krista Niit (Eesti Töötukassa) palgast, palga kujunemisest, maksudest, sellest, milline on tööandja kulu, milline on töötaja netopalk, kuidas on lugu töötutega, miks ümbrikupalga eest nõnda palju hoiatatakse... Krista Niit korraldas ka mängu, mille käigus koostasid õpilased unistuste eelarve.

28124762_10155002846241106_635068443_o.jpg

Järgnes Kaie Saarepi (Tööinspektsioon) loeng. Kaie Saarep hoidis põnevust küsides ja andes korrigeerivad vastuseid: kas õpilased teavad, miks ja kui paljud inimesed pöörduvad Tööinspektsiooni poole, mida teha, kui tööandja palka ei maksa, miks peab lepingu enne allkirjastamist väga detailselt läbi lugema, millele tasub tähelepanu pöörata välismaa ettevõtetega lepinguid sõlmides. Õppurid said teada, et aastas laekub Tööinspektsiooni ligi 3000 avaldust, neist umbes 90% on töövõtjatelt. Põnev dialoog pani õpilased kaasa mõtlema, arutlema, tähelepanelikult kuulama.

kaie saarep.jpg

Peale lõunapausi jätkus karjääripäev Marie Evarti (Brandem) loenguga. Marie Evart pani õpilased mõtlema ja kaasa rääkima järgmistes küsimustes: Kes on tööandjad, kelle juures sooviks töötada? Millised ettevõtted ja miks on teistest usaldusväärsemad? Mida annavad uued oskused? Kui palju meie keskkond muutub? Millised võimalused on CV eriliseks ja silmapaistvaks tegemisel? Kuidas oma tugevusi tulevastele tööandjatele näidata ja parim välja tuua? Marie Evart jätkas sellega, millised on CV ja motivatsioonikirja koostamise põhitõed ja millised on enamlevinud vead – alati tuleb lähtuda konkreetsest konkursist, olla korrektne ning silmas pidada ka konkursile laekunud soovijate mitmekesisust ja paljusust!

marie evart.jpg

Järgmisena esines Georgi Skorobogatov (Kutsekoda, Europass), kes tutvustas Europassi oskuste mappi. Tööandja näeb ühest kohast CV-d, tunnistusi ja tehtud töid pildimaterjaliga illustreeritult. Õpirändetunnistuse puhul on tegemist ametliku kinnitusega välismaal omandatud oskustest. Georgi Skorobogatov tutvustas ka Kutsekoja lehte, kust leiab välja antud kutsetunnistuste loetelu.

georgi skorobogatov.jpg

Seejärel rääkis Ene Tüvi (Merko) sellest, millised on noorte ootused palga osas ja kas need on tööandjate arvates liiga madalad, ootuspärased või liiga kõrged. Juttu tuli ka sellest, kuidas soovitud töökohta jalg ukse vahele saada ning karjääriredelit mööda edasi liikuda, kuidas end näidata ja tõestada. Esineja Merkost tõi toredaid elulisi näiteid. Üks näide rääkis TTÜ tudengist, kes sattus Merkosse tööle elektriosakonda. Töö hakkas õppurile väga meeldima, mispeale tudeng vahetas eriala – ole uutele teadmistele avatud!

ene tyvi.jpg

Terve päeva jooksul toimusid töövõtu intervjuude simulatsioonid iga õpilasega individuaalselt. Kooli oli kutsutud viis komisjoni, mille liikmeteks olid Talviki Rumberg, Tiina Trampärk, Kaia Petser, Astra Rihma, Reelika Paju, Merike Aava, Triin Parts, Evelin Männiste, Janne Luha, Anete Rätsep.

komisjon.jpg

Tallinna Ehituskooli II karjääripäeva jäi lõpetama Marja-Liisa Vaiksalu (Rajaleidja Keskus), kes võttis käsitletud teemad kokku, palus õppuritel täita tagasisidelehed ja viimaks loosis osalejate vahel toredad auhinnad.

marja-liisa vaiksalu.jpg

Karjääripäeva aitas ellu viia ehituskooli õpetaja Terje Maarand, tänu kellele laekusid õpialastel simulatsioonide jaoks vajalikud CV-d ja motivatsioonikirjad. Ettevõtetega tegi koostööd ja koordineeris tegevust kooli poolt kommunikatsioonijuht Liisi Tomingas.

terje maarand.jpg

Suur tänu Rajaleidja Keskusele suurepärase koostöö eest!

 

Vaata pilte ja postitusi FB-is

vol 1 (eelteade),
vol 2 (Krista Niit Eesti Töötukassast),
vol 3 (Kaie Saarep Tööinspektsioonist),
vol 4 (Marie Evart Brandemist),
vol 5 (Georgi Skorobogatov Kutsekojast, Europassist),
vol 6 (Ene Tüvi Merkost),
vol 7 (Marja-Liisa Vaiksalu Rajaleidjast, Terje Maarand TEK-ist).

Avaldatud 15.02.2018 LT

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile