Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Viimased uudised

 

Arhiiv

KelluSkills 2018 on täies hoos!

Tallinna Ehituskooli PLAATIJATEST, PUUSEPPADEST, MÖÖBLITISLERITEST, EHITUSVIIMISTLEJATEST, ELEKTRIKUTEST õpilased panevad oma oskused proovile võistlustel KelluSkills 2018! KelluSkills toimub 23.–25. jaanuaril Tallinna Ehituskooli praktikamajas. Eriala parimaid õpilasi autasustatakse 26.01.2018 toimuval ehituskooli III õpilaskonverentsil.

Loe edasi iga eriala kohta eraldi.

---

PLAATIJATE esimene võistluspäev kestis kuus tundi, kella 9st ja kella 15ni. Võistluse teise päeva lõpuks – 24.01.2018 kella 13.00ks – valmivad teosed nimega „Tuulik”. „Tuuliku” algse kavandi valmistas 35. rühma õpilane Sten Veeleid ja lõplikult töötles joonise võistlusteks õpetaja Mikk Mänd. Valminud töid saab näha ehituskooli praktikamaja II korruse koridori seintel.

Võistlema asusid eriala parimad, kes oma soovi avaldasid ja keda õpetajad soovitasid. 23.01 hommikul anti võistlejatele kätte võistlusjuhendid ja hindamiskriteeriumid. Võistlejad kasutatavad plaatija käsi- ja elektrilisi tööriistu.

Võistlusi juhendavad ja hindavad õpetajad Mirjam Jürlau ja Meeta Heinaste. Hindamisele on kaasatud õpetaja Mikk Mänd ja subjektiivsele hindamisele on oodatud valdkonna õpetajad.

---

PUUSEPA eriala tublid õpilased, kes oma soovi avaldasid ning keda õpetajad soovitasid asusid võistlema samuti 23.01. Esimene võistluspäev toimus kell 9.30–15.00, teisel päeval 24.01.2018 võisteldakse kell 8.30–15.00. Võistlustules on 4 kaheliikmelist võistkonda: I kursus, II kursus, III kursus ning II ja III kursuse segavõistkond. Võistlejad ehitavad koerakuudid etteantud jooniste ja juhendite järgi. Üks ilusatest mõtetest on anda valmivad koerakuudid koerte varjupaigale.

Edukas puusepast võistleja on see, kes oskab oma erialal iseseisvalt töötada, täita mitmekesiseid tööülesandeid ja vastutada töö tulemuste eest. Tööriistadele piiranguid ei ole ja kasutada võib kõike, mida on õpitud käsitlema ning mis on töökojas olemas.

Töid hindab nii jooksvalt kui ka lõpptulemusena õpetaja Alar Kurg. Peamisteks hindamiskriteeriumiteks on töövahendite ja materjalide kasutamisoskus, töömeetodite valdamine, tööohutuse nõuetest kinnipidamine, meeskonnatöö oskus.

---

MÖÖBLITISLERITE võistlus jaguneb kahele päevale. Praktiline võistlustöö toimub 24.01 kell 8.30–16.00 ja tööde hindamine 25.01 kell 8.30–12.00. Võistlema asusid mööblitisleri eriala parimad õpilased, kes on enda osalemissoovi välja näidanud. Võistluse käigus valmivad 3-astmelised trepid, milleks joonise tegi õpetaja Olav Oja. Valminud tööd jäävad kooli näidisteks.

Võistlejate kasutuses on käsi- ja elektrilised tööriistad. Peamised oskused edukaks võistlemiseks on erialane pädevus, sh tööjoonise lugemisoskus, käsitööriistade käsitlemise oskus, pingetaluvus, täpsus, kiirus. Hindamiskriteeriumiteks on võistlustöö vastavus tööjoonisele, ajast kinnipidamine, töö valmidusaste ja kvaliteet. Töid hindavad erialaõpetajad Raivo Moks, Arvo Olkkonen, Ando Roos, Olav Oja. Töid on kutsutud hindama ka arendusdirektor Tõnu Armulik ja tööõpetuse juhtõpetaja Kunnar Kamar.

---

EHITUSVIIMISTLEJATE võistlused toimusid 24.01 kell 9.00–14.00. Osaleda võisid kõik ehitusviimistluse või maalri eriala õpilased. Võistluste käigus pidid osalejad tapetseerima pindasid, segama värve, kavandama etteantud joonist seinale ja seda värvima. Õpilased said erineva keerukusastmega tapeedi – I ja II kursus lihtsama ja III ning sesoonõpe keerulisema mustriga tapeedi.

Võistlustööde hindamine toimus peale võistluse lõppu, töid hindasid kõik erialaõpetajad. Peamised kriteeriumid on lõpetatud töö, värviharmoonia (pime hindamine), tapeetimistööde korrektsus ja puhtus, tapeedipaanide loodsus, joonise täpsus (± 1mm), joonte värvimise täpsus (teip + vaba käsi), töö üldine puhtust ja korrektsust.

Edukas võistleja on võistleja, kes oskab aega planeerida, joonist lugeda, valida ja kasutada sobivaid töövahendeid, on korrektne ning võistluse lõpus korrastab oma töökoha ja töövahendid.

---

ELEKTRIKUTE võistlus toimus 25.01 kell 10.00–12.30. Algul otsisid võistlejad lahendusi teoreetilistele küsimustele, võistluse teise osa ülesandeks oli elektrikilbi montaaž, mil valmisid tööstuslikud juhtimisskeemid. Elektrikud ehitasid laboris elektrijuhtimisskeemid, mis peaksid vastama kõikidele kehtivatele standarditele. Töö hindamiseks võistlustööd ka pingestati. Õpilased said kasutada elektrimõõteriistu ja kilbimontaažiks ettenähtud professionaalseid käsitööriistu.

Võistlusest said osa võtta kõik soovi avaldanud õpilased. Osalejate edukus sõltus järgmistest teadmistest ja oskustest: oskust elektriskeemi mõista, töö korrektsus, täpsus ja ajast kinnipidamine. Esimeses osas hinnati teooria tundmist ja tehnoloogia ülesannete lahenduskäiku, teises osas hinnati montaaži korrektsust, skeemi õigsust, töökoha korrasolekut, töövõtteid. Pärast hindamist tööd demonteeriti.

Hindamiskomisjoni liikmeteks olid õpetajad Urmas Tangsoo, Taavi Kitsing ning kooli koostööpartnerid, eksperdid ettevõtetest Schneider Electric AS tööstusseadmete müügiinsener Kaupo Kork ja Sungate Group OÜ tegevjuht Karl Ždanovitš. Võistluse parimad, vanuses kuni 23 aastat, sõidavad veebruaris baltikumi sisetööde elektrikute võistlusele kooli esindama.

---

 

1 plaatijad.jpg

2 puusepad.jpg

3 mooblitislerid.jpg

4 ehitusviimistlejad.jpg

5 elektrikud.jpg

Vaata FB postitusi

Plaatijad https://www.facebook.com/ehituskool/posts/1720651894653543

Puusepad https://www.facebook.com/ehituskool/posts/1720696177982448

Mööblitislerid https://www.facebook.com/ehituskool/posts/1721637094555023

Ehitusviimistlejad https://www.facebook.com/ehituskool/posts/1721659904552742

Elektrikud https://www.facebook.com/ehituskool/posts/1722690641116335

Avaldatud 24.01.2018 LT

Täiendatud 25.01.2018

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile