Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Töökohapõhine õpe

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõpe, mille puhul vähemalt 2/3 õppest toimub erialasel tööl ettevõttes. Töökohapõhise õppe eelduseks on olemasolev töökoht või kokkulepe tööandjaga selle saamiseks.

Suurema osa õpiväljunditest omandab õpilane töökohas, koolis viiakse õpe läbi sessioonõppena. Kooli, õpilase ja praktikakoha suhted reguleeritakse praktikalepingus.

Õpilasele määratakse kaks juhendajat – koolipoolne ja praktikakohapoolne juhendaja, kes vastutavad õppe läbiviimise eest koolituskohas.

Õppe korraldusele praktikakohas kohaldatakse töölepingu seaduse töö- ja puhkeaja regulatsiooni ning õpilasele maksatakse tööülesannete täitmise eest praktikakohas töötasu vähemalt kehtiva töötasu alammääras.

Töökohapõhise õppe lõpetamisel omistatakse õppijale kutse.


Avatud on vastuvõtt 3. taseme lamekatusekatja erialale

Koolitus viiakse läbi Tallinna Ehituskooli ja Eesti Katuse ja Fassaadimeistrite Liidu koostöös.

Õppimine on tasuta ja õpingute läbimise aeg on 1 aasta. Õpe toimub töökohapõhise õppevormina, mis tähendab, et enamuse õppe mahust moodustab praktika töökohal. Teoreetiline õpe toimub e-õppena üle nädala kahel õhtul ning kogu õpingute vältel on vajalik koolis kohapeal sooritada vaid praktilise õppe päevad, mida juhendavad Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu tippspetsialistid.

Õpingute alustamise eelduseks on töökoht lamekatusetöid teostavas ettevõttes.

Sissejuhatav osa õpingutesse toimub Tallinna Ehituskoolis 13. detsembril 2021 kell 10.00. Peale seda jätkub õpe juba e-õppena. Koolitus lõppeb kutseeksamiga.

Registreerimine õppegruppi on avatud kuni 10.12.2021 ning palume ennast registreerida SIIN.

Tule ja omanda 3. taseme lamekatusekatja kutsetunnistus!

 


Avatud on vastuvõtt 4. taseme ehituspuusepa erialale

Õppimine on tasuta ja õpingute läbimise aeg on 2 aastat. Õpe toimub töökohapõhise õppevormina, mis tähendab, et enamuse õppe mahust moodustab praktika töökohal. Teoreetiline õpe toimub e-õppena kahel õhtul kuus.

Õpingute alustamise eelduseks on töökoht ehituspuusepatöid teostavas ettevõttes ning vähemalt põhihariduse olemasolu.

Sissejuhatav osa õpingutesse toimub Tallinna Ehituskoolis 20. detsembril 2021 kell 10.00. Peale seda jätkub õpe juba e-õppena. Koolitus lõppeb kutseeksamiga.

Registreerimine õppegruppi on avatud kuni 17.12.2021 ning palume ennast registreerida SIIN.

Tule ja omanda 4. taseme ehituspuusepa kutsetunnistus!


Tallinna Ehituskoolis saab töökohapõhises õppevormis õppida järgnevatel erialadel:

Lamekatusekatja

Põhihariduse nõudeta, õppeaeg 1 a.
Õpe toimub koostöös Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liiduga.
Omandatav kutse: Lamekatusekatja, tase 3 (tutvu kutsestandardiga siin).
Õppekava

Ehituspuusepp

Põhihariduse nõue, õppeaeg 2 a.
Omandatav kutse: Ehituspuusepp, tase 4 esmane kutse (tutvu kutsestandardiga siin).
Õppekava

Täiendav informatsioon:

Helen Lepp
Töökohapõhise õppe koordinaator
telefon: 651 7211 / 5558 0285
e-post: koolitus@ehituskool.ee 

Prõm logo suurem.jpg

 

PRÕM tegevus 8.6 "Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine"

PRÕMi tegevuse 8.6 raames luuakse töökohapõhise õppe koolituskohti ajavahemikus 1. oktoober 2015 – 30. juuni 2022 aastal õpinguid alustavatele õpilastele. Täiendavate töökohapõhise õppe koolituskohtade loomise eesmärgiks on tagada lisaõppekohad tasemeõppes töökohapõhises õppes õppida soovijatele.

Loe lisaks töökohapõhisest õppest Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

 

OLED HUVITATUD?

Jäta meile oma kontaktandmed ning võtame ühendust kui hakkame komplekteerima uut töökohapõhise õppe gruppi.
Täida eelregistreerimisvorm SIIN.

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile