Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Töökohapõhine õpe

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõpe, mille puhul vähemalt 2/3 õppest toimub erialasel tööl ettevõttes. Töökohapõhise õppe eelduseks on olemasolev töökoht või kokkulepe tööandjaga selle saamiseks.

Suurema osa õpiväljunditest omandab õpilane töökohas, koolis viiakse õpe läbi sessioonõppena. Kooli, õpilase ja praktikakoha suhted reguleeritakse praktikalepingus.

Õpilasele määratakse kaks juhendajat – koolipoolne ja praktikakohapoolne juhendaja, kes vastutavad õppe läbiviimise eest koolituskohas.

Õppe korraldusele praktikakohas kohaldatakse töölepingu seaduse töö- ja puhkeaja regulatsiooni ning õpilasele maksatakse tööülesannete täitmise eest praktikakohas töötasu vähemalt kehtiva töötasu alammääras.

Töökohapõhise õppe lõpetamisel omistatakse õppijale kutse.

Tallinna Ehituskoolis saab töökohapõhises õppevormis õppida järgnevatel erialadel:

Lamekatusekatja

Põhihariduse nõudeta, õppeaeg 1 a.
Õpe toimub koostöös Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liiduga.
Omandatav kutse: Lamekatusekatja, tase 3 (tutvu kutsestandardiga siin).
Õppekava

Kaldkatuseehitaja

Põhihariduse nõudeta, õppeaeg 1 a.
Õpe toimub koostöös Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liiduga.
Omandatav kutse: Kaldkatuseehitaja, tase 3 (tutvu kutsestandardiga siin).
Õppekava

Ehituspuusepp

Põhihariduse nõue, õppeaeg 2 a.
Omandatav kutse: Ehituspuusepp, tase 4 (tutvu kutsestandardiga siin).
Õppekava

Täiendav informatsioon:

Helen Lepp
Töökohapõhise õppe koordinaator
telefon: 651 7211 / 5558 0285
e-post: koolitus@ehituskool.ee 

Prõm logo suurem.jpg

 OLED HUVITATUD?

Jäta meile oma kontaktandmed ning võtame ühendust kui hakkame komplekteerima uut töökohapõhise õppe gruppi.
Täida eelregistreerimisvorm SIIN.

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile