Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Töökohapõhine õpe

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõpe, mille puhul õppija läbib 1/3 õppest koolis ja 2/3 erialasel tööl ettevõttes. Eelduseks on olemasolev töökoht või kokkulepe tööandjaga selle saamiseks.

Suurema osa õpiväljunditest omandab õpilane töökohas, koolis viiakse õpe läbi näiteks 1-2 päeval nädalas. Kooli, õpilase ja praktikakoha suhted reguleeritakse praktikalepingus. Õpilasele määratakse kaks juhendajat – koolipoolne ja praktikakoha poolne juhendaja, kes vastutavad õppe läbiviimise eest asukohas. Õppe korraldusele praktikakohas kohaldatakse töölepingu seaduse töö- ja puhkeaja regulatsiooni ning õpilasele maksatakse tööülesannete täitmise eest praktikakohas töötasu vähemalt kehtiva töötasu alammääras. Töökohapõhise õppe lõpetamisel omistatakse õppijale kutse.

EHITUS

Lamekatusekatja, tase 3 (1 a, põhihariduse baasil, õppekava)
Õpe toimub veebruar 2019 - jaanuar 2020 koostöös Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liiduga.

Kaldkatuseehitaja, tase 3 (1 a, põhihariduse baasil, õppekava)
Õpe toimub jaanuar - detsember 2019 koostöös Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liiduga.

Ehituspuusepp, tase 4 (2 a, põhihariduse baasil, õppekava

Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4 (1 a, põhihariduse baasil, õppekava)

 

Pilte lamekatusekatja õppest.

6pipoiss image1.JPG6pipoiss 12935234_948195978609997_874671774_n.jpg6pipoiss 12935173_948195881943340_293812759_n.jpg6pipoiss 12910710_948195935276668_1695508099_n.jpg

Täiendav informatsioon:

Helen Lepp
Töökohapõhise õppe koordinaator
telefon: 651 7211 / 5558 0285
e-post: koolitus@ehituskool.ee 

 

Prõm logo suurem.jpg

 

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile