Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Töökohapõhine õpe

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõpe, mille puhul õppija läbib 1/3 õppest koolis ja 2/3 erialasel tööl ettevõttes. Eelduseks on olemasolev töökoht või kokkulepe tööandjaga selle saamiseks.

Suurema osa õpiväljunditest omandab õpilane töökohas, koolis viiakse õpe läbi näiteks 1-2 päeval nädalas. Kooli, õpilase ja praktikakoha suhted reguleeritakse praktikalepingus. Õpilasele määratakse kaks juhendajat – koolipoolne ja praktikakoha poolne juhendaja, kes vastutavad õppe läbiviimise eest asukohas. Õppe korraldusele praktikakohas kohaldatakse töölepingu seaduse töö- ja puhkeaja regulatsiooni ning õpilasele maksatakse tööülesannete täitmise eest praktikakohas töötasu vähemalt kehtiva töötasu alammääras. Töökohapõhise õppe lõpetamisel omistatakse õppijale kutse.

EHITUS

Lamekatusekatja, tase 3 (1 a, põhihariduse baasil, õppekava)
Õpe toimub veebruar 2019 - jaanuar 2020 koostöös Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liiduga.

Kaldkatuseehitaja, tase 3 (1 a, põhihariduse baasil, õppekava)
Õpe toimub jaanuar - detsember 2019 koostöös Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liiduga.

Ehituspuusepp, tase 4 (2 a, põhihariduse baasil, õppekava

Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4 (1 a, põhihariduse baasil, õppekava)

 

Pilte lamekatusekatja õppest.

6pipoiss image1.JPG6pipoiss 12935234_948195978609997_874671774_n.jpg6pipoiss 12935173_948195881943340_293812759_n.jpg6pipoiss 12910710_948195935276668_1695508099_n.jpg

Täiendav informatsioon:

Riina Parm
Töökohapõhise õppe koordinaator
telefon: 651 7211 / 5558 0285
e-post: riina.parm@ehituskool.ee

Prõm logo suurem.jpg

 

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile