Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Töökohapõhine õpe

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõpe, mille puhul vähemalt 2/3 toimub erialasel tööl ettevõttes. Eelduseks on olemasolev töökoht või kokkulepe tööandjaga selle saamiseks.

Suurema osa õpiväljunditest omandab õpilane töökohas, koolis viiakse õpe läbi sessioonõppena. Kooli, õpilase ja praktikakoha suhted reguleeritakse praktikalepingus.

Õpilasele määratakse kaks juhendajat – koolipoolne ja praktikakoha poolne juhendaja, kes vastutavad õppe läbiviimise eest koolituskohas.

Õppe korraldusele praktikakohas kohaldatakse töölepingu seaduse töö- ja puhkeaja regulatsiooni ning õpilasele maksatakse tööülesannete täitmise eest praktikakohas töötasu vähemalt kehtiva töötasu alammääras.

Töökohapõhise õppe lõpetamisel omistatakse õppijale kutse.

EHITUS

Lamekatusekatja

Õpe toimub koostöös Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liiduga.

Põhihariduse nõudeta, 1a, tase 3 - õppekava

Kaldkatuseehitaja

Õpe toimub Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liiduga.

Põhihariduse nõudeta, 1a, tase 3 -  õppekava)

Ehituspuusepp

Põhiharidus, 2a, tase 4 - õppekava

 

Pilte lamekatusekatja õppest

6pipoiss image1.JPG6pipoiss 12935234_948195978609997_874671774_n.jpg6pipoiss 12935173_948195881943340_293812759_n.jpg6pipoiss 12910710_948195935276668_1695508099_n.jpg

Täiendav informatsioon:

Helen Lepp
Töökohapõhise õppe koordinaator
telefon: 651 7211 / 5558 0285
e-post: koolitus@ehituskool.ee 

 

Prõm logo suurem.jpg

 

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile