Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

KKK

  • Kas ehituskoolis õppimiseks on vanusepiirang?

Õppima asumisel vanusepiirangut ei ole.

 

  • Kas ehituskoolis õppimine on tasuline?

Tallinna Ehituskoolis on õppimine tasuta. Tuleb arvestada, et mõnede erialade korral on vajalik spetsiaalne tööriietus praktilistes tundides osalemiseks.

 

  • Kas kooli lõpetamisel tuleb sooritada riigieksamid?

Riigieksamite sooritamine on vabatahtlik. Kui soovid edasi õppima minna ülikooli või kõrgkooli peab sooritama ka riigieksami. Kooli lõpetamisel tuleb sooritada kutseeksam.

 

  • Millised dokumendid tuleb esitada?

Vastava info leiad koduleheküljelt vastuvõtu info alt.

 

  • Kas täiskohaga töötav inimene saab õppida?

Jah, kutseõppe erialadel toimub õpe sessioonõppena. Õppetöö kolmel päeval nädalas üle nädala. 

 

  • Kas sisseastuja  võib olla ka kõrgharidusega?

Jah, võib.

 

  • Mis siis saab, kui ei saa ettenähtud ajal vestlusele tulla?

Vestlusel osalemine on kohustuslik. Vestluse päeva muuta ei saa, kuid väga mõjuva põhjuse tõttu on võimalik erandeid teha.

 

  • Mida vestlusel küsitakse?

Vestlused toimuvad individuaalselt või grupivestlusena. Tavaliselt tuntakse huvi, miks soovid valitud erialale õppima asuda ning kui motiveeritud õppija oled.

 

  • Kui olen gümnaasiumis 10. või 11. klassi lõpetanud, kas on võimalik hinded üle kanda?

Jah, on võimalik.

 

  • Kas peale põhikooli õppima asudes saab ka keskhariduse?

Jah, kui õppija asub õppima kutsekeskharidusõppesse.

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile