Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Korduma kippuvad küsimused - KKK

 • Kas ehituskoolis õppimiseks on vanusepiirang?

Õppima asumisel vanusepiirangut ei ole.

 

 • Kas ehituskoolis õppimine on tasuline?

Tallinna Ehituskoolis on õppimine tasuta. Tuleb arvestada, et mõnede erialade korral on vajalik spetsiaalne tööriietus praktilistes tundides osalemiseks.

 

 • Kas kooli lõpetamisel tuleb sooritada riigieksamid?

Riigieksamite sooritamine on vabatahtlik. Kooli lõpetamisel tuleb sooritada kutseeksam.

 

 • Millised dokumendid tuleb esitada?

Vastava info leiad kodulehelelt minnes: vastuvõtt –> sisseastujale –> (paremal) vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid (link).

 

 • Kas täiskohaga töötav inimene saab õppida?

Kutseõppe erialadel toimub õpe sessioonõppena. Õppetöö kolmel päeval nädalas üle nädala. Seega, saab.

 

 • Kas sisseastuja  võib olla ka kõrgharidusega?

Jah, võib.

 

 • Mis siis saab, kui ei saa ettenähtud ajal vestlusele tulla?

Vestlusel osalemine on kohustuslik. Vestluse päeva muuta ei saa, kuid väga mõjuva põhjuse tõttu on võimalik erandeid teha.

 

 • Mida vestlusel küsitakse?

Vestlused toimuvad individuaalselt või grupivestlusena. Tavaliselt tuntakse huvi, miks soovid valitud erialale õppima asuda ning kui motiveeritud õppija oled.

 

 • Miks ma ei saa kooli siseveebi sisse logida?

Siseveebi saavad sisse logida ainult kooli õpilased. Õpilaskandidaadid saavad oma paroolidega siseneda ainult e-vastuvõtukeskkonda.

 

 • Kui olen gümnaasiumis 10. või 11. klassi lõpetanud, kas on võimalik hinded üle kanda?

Jah, on võimalik.

 

 • Kas peale põhikooli õppima asudes saab ka keskhariduse?

Jah, kui õppija asub õppima kutsekeskharidusõppesse.

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile