Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

KKK

 • Kas ehituskoolis õppimiseks on vanusepiirang?

Õppima asumisel vanusepiirangut ei ole.

 

 • Kas ehituskoolis õppimine on tasuline?

Tallinna Ehituskoolis on õppimine tasuta. Tuleb arvestada, et mõnede erialade korral on vajalik spetsiaalne tööriietus praktilistes tundides osalemiseks.

 

 • Kas kooli lõpetamisel tuleb sooritada riigieksamid?

Riigieksamite sooritamine on vabatahtlik. Kui soovid edasi õppima minna ülikooli või kõrgkooli peab sooritama ka riigieksami. Kooli lõpetamisel tuleb sooritada kutseeksam.

 

 • Millised dokumendid tuleb esitada?

Vastava info leiad koduleheküljelt vastuvõtu info alt.

 

 • Kas täiskohaga töötav inimene saab õppida?

Jah, kutseõppe erialadel toimub õpe sessioonõppena. Õppetöö kolmel päeval nädalas üle nädala. 

 

 • Kas sisseastuja  võib olla ka kõrgharidusega?

Jah, võib.

 

 • Mis siis saab, kui ei saa ettenähtud ajal vestlusele tulla?

Vestlusel osalemine on kohustuslik. Vestluse päeva muuta ei saa, kuid väga mõjuva põhjuse tõttu on võimalik erandeid teha.

 

 • Mida vestlusel küsitakse?

Vestlused toimuvad individuaalselt või grupivestlusena. Tavaliselt tuntakse huvi, miks soovid valitud erialale õppima asuda ning kui motiveeritud õppija oled.

 

 • Kui olen gümnaasiumis 10. või 11. klassi lõpetanud, kas on võimalik hinded üle kanda?

Jah, on võimalik.

 

 • Kas peale põhikooli õppima asudes saab ka keskhariduse?

Jah, kui õppija asub õppima kutsekeskharidusõppesse.

 

 • Kas SAIS keskkonda peab logima lapsevanem enda ID kaardi või lapse omaga kui laps on alaealine?

Alaealine laps kandideerib ise. Lapsevanem ei saa tema eest avaldust esitada.

 

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile