Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

EHITUSPUUSEPP

koolipõhine õhtune õpe

 • praktika osakaal on kuni pool õppekava mahust
 • kontaktõpe toimub alates 06.09.2022  T-N algusega kell 14.00

töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe

 • vähemalt 2/3 õppest toimub praktikana ettevõttes
 • eeldab erialase töökoha olemasolu või kokkulepet selle saamiseks

 • vastuvõtt avatakse ja kontaktõppe toimumise aeg teatatakse detsembris 2022

Õpingud

 • õppeaeg 2 aastat
 • õppekava maht 120 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Ehituspuusepp, tase 4

Loe lisaks

Õppekava

Rakenduskavad - koolipõhine õpe

Rakenduskavad - töökohapõhine õpe

Ehituspuusepp - 4. tase

kutseõpe


Ehituspuusepp töötab:

 • ehitus- või kinnisvara korrashoiu ettevõttes või
 • puitkonstruktsioonide tööstusliku valmistamisega tegelevas ettevõttes.

Ehituspuusepa tööülesanded on:

 • puidust konstruktsioonielementide ja ehitusdetailide valmistamine ja monteerimine,
 • puitkonstruktsioonidest seinte, vahelagede ja katuste ehitamine ning soojustamine,
 • puitkonstruktsioonide taastamine ja ümberehitamine,
 • katusekatete paigaldamine,
 • uste, akende ja treppide ning teiste sise- ja väliselementide paigaldamine.

Peamised töövahendid on:

 • mehaanilised käsitööriistad: vasarad, saed, kirved, höövlid, peitlid,
 • elektrilised käsitööriistad: trellid, lihvimismasinad,
 • tööstuslikud seadmed.

Ehituspuusepp töötab nii siseruumides kui ka õues, erinevatel kõrgustel ja muutuvates ilmastikutingimustes. Töö nõuab füüsilist pingutust, töökeskkonnaga on seotud mehaaniliste vigastuste tekkimise risk, arvestada tuleb ka tolmu ja lenduvate keemiliste ühenditega. Töötamisel tuleb järgida tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid ning kasutada kaitseriietust ja -vahendeid.

 

 

Tagasi erialade ja vastuvõtu lehele

Edasi SAISi kandideerimisavaldust esitama - koolipõhine õpe

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile